Bình tĩnh hát tiếp…

Oneway.vn – Sự bình tĩnh khi đối diện với thách thức của chúng ta sẽ tạo nên sự khác biệt mãi mãi cho những xung quanh.John Wesley cuối cùng đã nhận ra rằng ông biết rất ít về Chúa Jêsus ngay giữa Đại Tây Dương, trên tàu Simmonds, khi một cơn bão bất ngờ ập đến. 

Vào thời điểm đó, một nhóm các nhà truyền giáo người Moravian đang tổ chức buổi thờ phượng trên boong tàu. Wesley ghi lại rằng, có một cơn bão dữ dội ập đến, “người Anh bắt đầu la hét khủng khiếp”. Nhưng “người Đức đã nhìn lên, và không ngừng hát một cách bình tĩnh. 

Sau đó, tôi hỏi một trong số họ, ‘Bạn không sợ sao?’. Anh ấy trả lời, ‘Cảm ơn Chúa, tôi không sợ!’.

Tôi hỏi, ‘Nhưng phụ nữ và trẻ em của bạn không sợ sao?’. Anh ấy trả lời một cách nhẹ nhàng, ‘Không; phụ nữ và trẻ em của chúng tôi không sợ chết’”.

Ngay lúc đó Wesley nhận biết rằng cuộc đời mình còn thiếu một điều gì đó. Và ông đã tìm thấy nó trong Đấng Christ. 

John Wesley tìm thấy tất cả những gì bản thân cần để đối mặt với sự sống và cái chết chỉ có trong Chúa Jêsus Christ.

Khi chúng ta bị vùi dập bởi những cơn bão thách thức, khó khăn cuộc sống, ước mong rằng những người tin vào Chúa Jêsus sẽ không trở nên hoảng loạn. 

Xin cho chúng con bình tĩnh hát tiếp, vì chúng con có một niềm hy vọng nơi Chúa Jêsus, là điều mà không gì trên đời này có thể tiêu diệt được. Sự bình tĩnh khi đối diện với thách thức của chúng ta sẽ tạo nên sự khác biệt mãi mãi cho những xung quanh.

Đoạn Wesley thuật lại trong A. Skevington Wood, The Inextinguishable Blaze: Spirit Renewal and Advance in the Eighteenth Century (Grand Rapids, 1968), trang 105-106.

Nguồn: thegospelcoalition.org

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *