Cầu nguyện điều gì giữa lúc gian truân?

Oneway.vn – Bạn thường cầu nguyện như thế nào lúc gặp gian truân?Khi đối diện nghịch cảnh tôi thường cầu nguyện xin Chúa thay đổi hoàn cảnh. Tôi xin Chúa những điều có thể giúp tôi vượt qua, hay “xin Cha đáp ứng nhu cầu này của con”.

Đó cũng là lời cầu nguyện khi tôi cầu thay cho người khác. Và khi các con tôi gặp khó khăn tôi cũng đã cầu nguyện để ý muốn Chúa được nên, hay “xin Ngài đưa chúng con thoát khỏi thử thách này”. Tôi có thể không cầu nguyện chính xác từng từ này, nhưng đó là nội dung chính.

Dường như khi bản thân đối diện nghịch cảnh, hay giúp ai đó đang trải qua điều tương tự, chúng ta thường cầu nguyện xin Chúa thay đổi hoàn cảnh, xin Ngài đem chúng ta vượt qua được thử thách và chu cấp ta những điều có cần.

Tuy nhiên, lời cầu nguyện của Phao-lô trong những thời điểm thử thách lại hoàn toàn ngược lại.

Sách Phi-líp được viết bởi Phao-lô, đây là bức thư ông gửi đến các tín hữu tại Hội thánh Phi-líp. Ông yêu mến người dân Phi-líp, như Ly-đi – phụ nữ siêng năng chuyên bán vải sắc tía và cả gia đình cô đã tin nhận Đấng Christ, như viên cai ngục cùng gia đình ông – tất cả đều cải đạo sau khi nghe Phao-lô và Si-la chia sẻ Phúc Âm, chứng kiến Đức Chúa Trời giải thoát hai ông trong tù một cách kỳ diệu.

Những tín hữu yêu quý tại Phi-líp lúc bấy giờ đang phải trải qua bắt bớ nghiêm trọng, còn Phao-lô vẫn đang bị cầm tù tại Rô-ma, chưa biết ngày về.

Khích lệ các tín hữu tại Phi-líp, Phao-lô có thể cầu nguyện cho rất nhiều điều:

Cho họ được an toàn.

Cho họ luôn đủ đầy với những nhu cầu có cần.

Cho sự bắt bớ phải chấm dứt.

Cho Hội thánh được tăng trưởng.

Cho họ có thể mở mang Hội thánh mới.

Nhưng thay vì thế, Phao-lô đã cầu nguyện để tình yêu thương trong họ được thêm lên.

Điều tôi cầu xin, ấy là tình yêu thương của anh em ngày càng gia tăng, cùng với sự hiểu biết và mọi nhận thức sâu sắc” (Phi-líp 1:9 VIE2010)

Khoan đã, trong vô vàn sự chống đối khó khăn, Phao-lô lại cầu nguyện cho tình yêu thương của họ?

Hội thánh Phi-líp đã thể hiện tình yêu vị tha. Tuy nhiên, Phao-lô cầu nguyện rằng tình yêu thương trong họ sẽ ngày càng chan chứa. Đó là một bức tranh về tình yêu vô tận, giống như dòng nước của một đài phun nhiều tầng và tuôn mãi không ngừng. 

Đây không phải cảm xúc được tạo ra bằng cách cố gắng nhiều hơn, hay được đánh động bằng âm nhạc khen ngợi. 

Đây không phải là một sự nóng cháy chỉ được cảm nhận vào Chúa Nhật rồi phai nhạt vào thứ Sáu. Những loại cảm xúc đó không thể đứng vững khi chúng ta gặp khó khăn thực sự.

Phao-lô biết bí quyết để một Cơ Đốc nhân thịnh vượng không phải cầu xin Đức Chúa Trời loại bỏ khó khăn, mà là xin Ngài thêm lên trong mỗi người tình yêu thương.

Lời cầu nguyện lúc gian nan và thử thách không nên là xin cho hoàn cảnh dễ dàng hơn, nhưng hãy cầu nguyện để tình yêu thương trong con được thêm lên.Cách tôi yêu Chúa khi còn là một đứa trẻ 15 tuổi, khi tôi cầu xin Ngài thay đổi tôi và đã có thể cảm nhận sự bình an của Ngài đổ đầy lấy tôi.

Nhưng điều đó chẳng là gì so với tình yêu dành cho Chúa khi trở thành một người mẹ trẻ, bắt đầu nghiên cứu Kinh Thánh lần đầu tiên và hàng ngày bám lấy Ngài để có được sự khôn ngoan, kiên nhẫn và tha thứ trong việc nuôi dạy con.

Và tất cả những điều đó, lại chẳng là gì so với góc nhìn của người bất ngờ thành góa phụ, tôi lại yêu Chúa một lần nữa. Lời của Ngài là niềm vui thích của tôi, Chúa nâng đỡ tôi mỗi ngày và tay Ngài chăm sóc chúng tôi cách dịu dàng.

Khi gặp khó khăn hoặc đối mặt với một nhu cầu quá lớn, chúng ta có thể cầu xin Chúa giúp chúng ta vượt qua hoặc đáp ứng nhu cầu đó. Nhưng đừng bỏ lỡ việc cầu xin Chúa thay đổi chính chúng ta trong hoàn cảnh đó. 

Hãy cầu nguyện để Chúa gia tăng tình yêu của chúng ta dành cho Ngài ngay giữa những thách thức, khó khăn.

Bài: Lisa Appelo; dịch: Nga Quynh

(Nguồn: lisaappelo; ảnh: Pixapay)

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *