Chúa Sống Cho Ta.

  Đã định cho loài người, người phải chết

Luật định rồi, ai cũng chấp nhận thôi

Dù người hèn hay vua chúa trên ngôi

Không thoát được luật Chúa Trời đã phán.

Tôi và anh chúng ta người bội phản

Quên ơn Trời, Đấng đã dựng nên ta

Không thờ Ngài, cứ mãi bước đi xa

Thờ thọ tạo thay vì thờ Tạo Hoá.

oneway1

Tội con người không làm sao dung xá

Bằng tu thân, tích đức bởi sức mình

Tôn thờ thần trái lẽ trong tâm linh

Sự cứu rỗi không hề là như vậy.

Chúa Giê-su, đáng cho người trông cậy

Đấng không hề phạm tội, Đấng Thần Nhân

Ngài tình nguyện lên thập giá treo thân

Huyết vô tội đổ ra vì nhân thế.

Tình yêu Chúa cao sâu hơn trời bể

Láng lai thay tình ái Chúa cho ta

Láng lai thay tình Chúa phủ muôn nhà

Chúa đã chết vì yêu tôi, yêu bạn

oneway

Chúa đã chết không một lời ân oán

Sống lại rồi cũng vì bạn, vì tôi

Sống lại rồi, sống mãi mãi đó thôi

Tin Đấng sống, bạn không hề hối tiếc.

Tin Đấng sống, đời mừng vui khôn xiết

Làm con Ngài, được gọi Chúa là Cha

Ở trong Ngài, ân điển quá bao la

Lòng thoả nguyện, muôn muôn đời không dứt.

Chúa chết vì ta, là điều không ngờ vực

Bao năm rồi, tình yêu ấy không phai

Tình thập tự, tình Chúa mãi lâu dài

Cho khắp cả con người trên thế giới.

Chúa sống lại cho ta thêm sức mới

Cho ta thêm hy vọng ở trong Ngài

Cho ta thêm tin tưởng ở tương lai

Nguyện sống mãi trong tình Ngài miên viễn.

Phục sinh 2014.

– Nguyễn – Đình – Bùi – Thị –

(Quảng Nam, Việt Nam)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *