“Chúng ta phải yêu thương nhau, đừng như Ca-in”

Oneway.vn – Có phải Ca-in đã sai trong việc chọn của lễ để dâng cho Ngài – thổ sản thay vì con đầu lòng của đàn gia súc?

“Sau một thời gian, Ca-in dùng thổ sản làm lễ vật dâng lên Đức Giê-hô-va. Còn A-bên dâng phần ngon nhất của chiên đầu lòng trong bầy mình. Đức Giê-hô-va đoái đến A-bên và lễ vật của ông, nhưng Ngài không đoái đến Ca-in và lễ vật của ông. Vì thế, Ca-in giận lắm và sa sầm nét mặt”. (Sáng thế ký 4:3-5)

Tại sao Đức Chúa Trời từ chối sự thờ phượng của Ca-in? Ca-in đang thờ phượng một Đức Chúa Trời có thật, không phải là một hình tượng. Có phải Ca-in đã sai trong việc chọn của lễ để dâng cho Ngài – thổ sản thay vì con đầu lòng của đàn gia súc?

Chúng ta có thể hình dung quan cảnh. Ca-in thiết lập một bàn thờ, chuẩn bị lễ vật của mình, và A-bên cũng làm như vậy. Mỗi người đặt lễ vật của mình trên bàn thờ. Nhưng Đức Chúa Trời đã phớt lờ Ca-in và dành mọi ân huệ của Ngài cho A-bên, Cain cảm thấy bị coi thường và tổn thương.

Nhưng Đức Chúa Trời có lý do để không chọn lễ vật của Ca-in. Lý do đó là gì vậy?

Một số người cho rằng của lễ của Cain thất bại vì đó không phải là của lễ làm đổ huyết, bởi không đổ huyết thì không có sự tha tội (Hê-bơ-rơ 9:22). Vì lẽ đó, Ca-in đến gần Chúa mà không có gì để che đậy tội lỗi của mình. Nhưng điều này dường không đúng, Ca-in và A-bên dâng lễ vật cho Chúa không nhằm mục đích chuộc tội. Họ muốn dâng cho Ngài một “lễ vật”, tức là lòng tôn kính, biết ơn và dâng lên.

Trong Lê-vi-ký Chương 2 cho chúng ta biết rõ ràng về của lễ chay – dùng thổ sản dâng cho Đức Chúa Trời. Vì vậy, việc Ca-in dâng thổ sản không phải là vấn đề.

Sự thật là, chúng ta không thể nhìn thấy trong văn bản Kinh Thánh lý do tại sao Chúa từ chối Ca-in. Sự khác biệt giữa Ca-in và A-bên không rõ ràng. Nếu chúng ta có mặt vào ngày hôm đó, có lẽ chúng ta cũng cảm thấy bối rối như Ca-in. Nhưng Đức Chúa Trời đã nhìn thấu điều gì đó. Có một gợi ý trong Sáng thế ký 4:3-4:

“Sau một thời gian, Ca-in dùng thổ sản làm lễ vật dâng lên Đức Giê-hô-va. Còn A-bên dâng phần ngon nhất của chiên đầu lòng trong bầy mình”. (Sáng thế ký 4:3-4)

Ca-in dâng một phần thu hoạch của mình, nhưng A-bên dâng con đầu lòng trong đàn gia súc của mình, và là phần ngon nhất. Trên thực tế, bản dịch của Hội Xuất bản Do Thái viết, “và A-bên… mang đến những con đầu lòng tốt nhất trong bầy của mình”. Nói cách khác, Ca-in đã “đặt một ít tiền boa lên bàn”, nhưng A-bên đã đặt cả sự hy sinh và cố gắng với lòng tôn kính, biết ơn. Ca-in dâng lên những thu nhập của mình, nhưng A-bên đã dâng hết mọi vốn liếng mình có. Ca-in thực hơn đơn giản với cử chỉ biết ơn, nhưng A-bên đã mạo hiểm cả tương lai bằng cách dâng cho Chúa những gì tốt nhất. Sự khác biệt giữa hai người này là chủ nghĩa tượng trưng và tình yêu thương thật, và Chúa coi trọng điều thứ hai.

Ngay từ ban đầu, dân sự của Đức Chúa Trời đã được biệt riêng ra để thờ phượng Ngài hết lòng, không đặt điều kiện tiên quyết nào đối với Đức Chúa Trời, và dâng chính mình làm của lễ sống cho sự vinh hiển của Ngài.

Sứ đồ Giăng trong Tân Ước thực hiện bước tiếp theo. Việc hết lòng thờ phượng Đức Chúa Trời cũng thay đổi cách chúng ta đối xử với nhau: “Sứ điệp mà các con đã nghe từ lúc ban đầu, đó là: Chúng ta phải yêu thương nhau. Đừng như Ca-in là người thuộc về ma quỷ và đã giết em mình. Tại sao Ca-in giết em? Vì những việc làm của ông ấy là xấu xa, còn những việc của em ông là công chính”. ( 1 Giăng 3:11-12).

Chúng ta phải yêu thương nhau. Đừng như Ca-in là người thuộc về ma quỷ và đã giết em mình.

Điều đã xảy ra trong Sáng thế ký 4 là khởi đầu của mọi sự chia rẽ trong Hội thánh, mọi hành động bắt bớ, mọi lời đàm tiếu, mọi thủ đoạn nhằm phá hoại một Cơ Đốc nhân chân chính.

Chúng ta đừng như Cain – người thuộc về kẻ ác – ganh ghét chính em trai mình là A-bên. Bởi A-bên chính là một sự sỉ nhục cho thói đạo đức giả của Ca-in. Nhưng những ai thật sự yêu mến Đức Chúa Trời thì cũng sẽ yêu thương nhau.

Chiều dọc và ngang của thập tự giá luôn gắn kết với nhau!

 

Bài: RAY ORTLUND; dịch: Dạ Nguyên

(Nguồn: thegospelcoalition.org)

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *