Đã đến lúc đứng lên, đối đầu với…nỗi sợ!

Oneway.vn – Thông thường sợ một điều gì đó sẽ sinh ra tình trạng trì trệ. Người sợ không tự tin làm bất cứ thứ gì và cuối cùng là không có việc gì được làm đến nơi đến chốn.(Ảnh: Joe Yates)

Kinh Thánh nói khá nhiều về sự sợ hãi – chính xác là hơn 700 lần. 2 Ti-mô-thê 1:7 nói rằng,“Vì Đức Chúa Trời không ban cho chúng ta tinh thần nhút nhát, nhưng tinh thần mạnh mẽ, có tình yêu thương và tự chủ.”

Nếu Chúa không ban cho chúng ta một tinh thần nhút nhát, thì tại sao nhiều người tin theo Ngài lại bị sợ hãi?

Sự sợ hãi là một trong những công cụ chính mà kẻ thù của Ngài đã dùng để chống lại các tín hữu để tạo ra sự nghi ngờ và vô tín. Ngay cả Chúa Jêsus cũng nói trong Ma-thi-ơ 10:28,

“Đừng sợ những kẻ giết thân thể mà không giết được linh hồn, nhưng thà sợ Đấng có thể hủy diệt cả hồn lẫn xác trong hỏa ngục.”

Sợ hãi có thể khiến chúng ta bỏ lỡ việc trở thành một phần trong chương trình vĩ đại của Đức Chúa Trời. Chúng ta nhìn thấy điều này tốt nhất trong câu chuyện của Ghê-đê-ôn. Ngay từ giây phút đầu tiên khi Chúa kêu gọi ông đánh bại quân Ma-đi-an để cứu dân Y-sơ-ra-ên, Ghê-đê-ôn đã sợ hãi. Ghê-đê-ôn tiếp tục thử Chúa, còn Ngài thì liên tục đối mặt với nỗi sợ hãi của Ghê-đê-ôn, bằng cách bày tỏ quyền năng của Ngài.

Trong Các Quan Xét 7, khi Ghê-đê-ôn đang chuẩn bị chiến đấu với quân Ma-đi-an, Đức Chúa Trời nói rõ rằng Ngài muốn dân Y-sơ-ra-ên tin vào chiến thắng. Vì vậy, Chúa quyết định thanh lọc đội quân của Ghê-đê-ôn. Đầu tiên, những người sợ hãi, run rẩy phải rời khỏi. Với lệnh truyền này, có 22.000 người đóng gói hành lý của mình và trở về nhà trong sợ hãi.

Còn lại 10.000 quân lính, Chúa bảo rằng số lượng này vẫn còn đông quá. Chúa giao cho ông một thử nghiệm nữa và chỉ để lại cho ông 300 người.

Đôi khi Chúa yêu cầu bạn làm những việc không thực tế và có vẻ phi lý

Trong trường hợp của Ghê-đê-ôn, 300 người trung tín vâng theo chỉ dẫn của Chúa, không mang theo vũ khí mà đi vào trận chiến chỉ với bình và tù và. Vì họ trung tín làm theo những gì Chúa phán dặn, họ đã chiến thắng và đánh bại được quân Ma-đi-an. Ngược lại, 22.000 người về nhà và nhận ra rằng họ đã bỏ lỡ một trong những trận chiến vĩ đại nhất trong lịch sử tuyển dân. Tất cả là bởi vì họ đã sợ hãi.

Tất cả chúng ta đều có nỗi sợ. Kẻ thù muốn làm tê liệt chúng ta, nhưng Chúa muốn chúng ta bước đi bằng đức tin và thấm nhuần lòng can đảm trong chúng ta để đi theo Ngài. Kinh Thánh nói trong Hê-bơ-rơ 11: 6,

“Không có đức tin thì không thể nào làm hài lòng Đức Chúa Trời; vì người nào đến gần Đức Chúa Trời phải tin rằng Ngài thực hữu, và Ngài là Đấng ban thưởng cho những ai tìm kiếm Ngài”.

Hôm nay, Chúa kêu gọi bạn bước đi bằng đức tin chứ không phải sợ hãi. Tất nhiên, bạn sẽ phải đối mặt với những thời kỳ của nỗi sợ, nhưng trong những lúc đó, bạn phải cầu nguyện xin Chúa ban cho bạn sự can đảm để mạnh mẽ và đứng vững trong những gì Ngài đã phán với bạn.

Đừng bao giờ nghi ngờ về những gì mà Chúa đã bày tỏ cho bạn. Dù thế nào đi nữa, trận chiến cũng không phải của bạn; trận chiến là của Chúa.

Bài: Jay Lowder; dịch: L.T
(Nguồn: cbn.com)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *