Đức tin: đang mạnh mẽ hay sứt mẻ?

Oneway.vn – Liệu tôi có thể đứng vững trên “đức tin mạnh mẽ” mà tôi đã xây dựng từ việc đi nhà thờ, phục vụ, đọc Kinh Thánh và cầu nguyện không?

Tôi từng rất sợ hãi mỗi khi nghĩ đến Thời kỳ sau rốt, khi cuộc đàn áp lớn diễn ra trong những ngày cuối cùng (Khải huyền 7). Tôi tưởng tượng khẩu súng đang chĩa vào đầu tôi và giọng nói đáng sợ ép buộc tôi từ bỏ Cứu Chúa Jêsus là Đấng Cứu Rỗi tôi.

Tôi rúng động khi nghĩ: Liệu tôi có thể đứng vững trên “đức tin mạnh mẽ” mà tôi đã xây dựng từ việc siêng năng đi nhà thờ, phục vụ con dân Chúa, đọc Kinh Thánh và cầu nguyện không?

Tôi không thể trả lời chắc chắn, và điều đó khiến tôi rất buồn. Sau tất cả, nếu tôi không thể mạnh dạn trả lời “Có” cho câu hỏi trên, thì quả thực tôi đang vô vọng.

Nhưng khi nghiên cứu Phúc Âm Giăng, tấm lòng đau khổ đã tìm thấy sự bảo đảm mà tôi hằng tìm kiếm trong lời cầu nguyện – Đấng Christ.

Khi Chúa Jêsus nói: “Tất cả những người Cha Ta ban cho Ta đều đến với Ta; ai đến với Ta, Ta sẽ không bỏ ra ngoài đâu” (Giăng 6:37), tôi biết rằng không có gì ngăn cản tôi đến với Ngài, vì tôi sẽ đi bởi ân điển Ngài.

Khi Ngài nói: “Tất cả những người Ngài đã ban cho Ta thì Ta sẽ không để mất một ai, nhưng Ta phải làm cho sống lại trong ngày cuối cùng” (Giăng 6:39), tôi tin chắc rằng quyền năng Ngài sẽ giữ gìn đức tin tôi cho đến chết và cho đến cuối cùng, khi tôi được sống lại trong vinh quang với Đấng Christ.

Khi Ngài nói: “Khi đã đem chiên ra hết thì người chăn đi trước, chiên theo sau vì chiên quen tiếng người chăn. Chiên không theo người lạ, trái lại, chúng bỏ chạy vì chiên không quen tiếng người lạ” (Giăng 10:4-5), tôi biết rằng nỗi sợ hãi này là vô căn cứ vì Đấng đã cứu tôi khiến tôi nghiêng tai lắng nghe giọng nói Ngài. 

Và khi Ngài nói: “Cũng như Cha biết Ta, và Ta biết Cha vậy. Ta vì bầy chiên mà hi sinh mạng sống mình” (Giăng 10:15), tôi tin rằng sự chết Ngài không phải là vô ích, và tôi sẽ thực sự biết Chúa Jêsus – ngay cả khi phải chết.

Tôi có thể tin cậy mọi sự. Nếu Chúa Jêsus có quyền hi sinh mạng sống và có quyền lấy lại (Giăng 10:18), thì Ngài có quyền giữ và bảo tồn đức tin tôi.

Chúa Jêsus là Người Chăn Nhân Lành, Đấng đã hy sinh mạng sống cho đàn chiên mình. Sự cứu rỗi tôi không bao giờ được đảm bảo dựa trên kỷ luật đọc Kinh thánh, cầu nguyện hoặc phụng sự Chúa của tôi. Nhưng sự cứu rỗi tôi được đảm bảo nơi Đấng Christ và quyền năng phục sinh Ngài hiện đang sống động trong tôi.

Tôi có thể tin cậy mọi điều Ngài nói. An ninh tôi không còn dựa trên sức mạnh đức tin của chính mình hay bởi sự khôn ngoan trong những lựa chọn mình. Thay vào đó, tôi được yên nghỉ vững an đời đời trong tay Con Đức Chúa Trời.

“Vì thế, lòng con vui vẻ, linh hồn con mừng rỡ; Thân xác con cũng được an nghỉ. Vì Chúa sẽ không bỏ linh hồn con trong chốn âm phủ; Cũng không để người trung tín của Ngài thấy nơi mộ phần” (Thi Thiên 16:9-10).

 

Bài: Sim Pei Yi; dịch: Jennie 
(Nguồn: thirst.sg)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *