Đừng phạm tội nữa….

Oneway.vn – Với một lệnh cấm được ban hành, thì giữa trẻ con và người lớn có cách phản ứng rất khác nhau. Với trẻ con, chúng sẽ làm ngược lại ngay lập tức. (Ảnh: Pixabay)

Nhưng với người trưởng thành, thì họ biết rằng đó là ranh giới mà mình không được phép vượt qua.

Cũng giống như vậy, nếu chúng ta thực sự trưởng thành trong Chúa, sâu nhiệm Chúa và bước đi trong đường lối Ngài thì chúng ta sẽ khựng lại và nhanh chóng quay lưng khỏi tội lỗi – những điều Chúa ngăn cấm.

Chúng ta, cũng như A-đam và Ê-va, bị cám dỗ vào những điều mà chúng ta không có ý định làm. Họ không thức dậy vào một buổi sáng và nói với nhau, “Chà! Trái cây Chúa cấm ở vườn trông rất ngon. Chúng ta hãy ra hái và ăn”. Tội lỗi phức tạp hơn rất nhiều. Ban đầu, Ê-va nghe con rắn nói về nó. Bà lắng nghe, quan sát, chạm và cuối cùng mới ăn. Tội lỗi không dừng ở đây. Bà thuyết phục A-đam làm điều tương tự.

Chúng ta thường không muốn phạm tội một mình. Sự khốn khổ luôn muốn có bạn đồng hành.

Sáng Thế Ký 3:6 chép: “Khi người nữ thấy trái của cây đó bộ ăn ngon, lại đẹp mắt và quý vì làm cho mình khôn ngoan, thì hái và ăn, rồi trao cho chồng đang đứng bên cạnh; chồng cũng ăn nữa”.

Đức Chúa Trời là Đấng nhân từ, thương xót và tha thứ, Ngài đã mở một con đường để chúng ta có thể ở cùng Ngài nơi Thiên Đàng đời đời. Nhưng Đức Chúa Trời cũng là Đấng công bình và thánh khiết, không dung túng tội lỗi.

Rô-ma 6:23 chép: “Vì tiền công của tội lỗi là sự chết, nhưng sự ban cho của Đức Chúa Trời là sự sống đời đời trong Đấng Christ Jêsus, Chúa chúng ta.”

I Giăng 1:9: “Còn nếu chúng ta xưng tội mình thì Ngài là thành tín, công chính sẽ tha tội cho chúng ta và tẩy sạch chúng ta khỏi mọi điều bất chính.”

Nếu chúng ta đi theo điều mà Chúa đã hướng dẫn, tội lỗi sẽ không có cơ hội cám dỗ chúng ta.(Ảnh:Meridian Magazine)

Nhưng dường như chúng ta thường đi sai đường, và để người khác dẫn đường cho mình thay vì Chúa. Chúng ta thậm chí nhìn những điều mà bản thân biết là không được phép, và rồi biện hộ rằng chỉ nhìn thì không gây tổn hại gì. Nhưng trong chốc lát, chúng ta đã mua thứ không nên mua, nói điều không nên nói và làm điều sai trật. Bao nhiêu lần chúng ta tự biện hộ: “Tôi chỉ xem qua thôi”. Nhưng cuối cùng, chúng ta mắc bẫy và phạm tội.

Tôi và bạn không đủ mạnh mẽ để tự mình chống lại cám dỗ. Con người chúng ta vốn bất toàn. Nhưng chúng ta có thể nhận sự tha thứ và sự thêm sức của Cha Thiên Thượng. Chúng ta có một Đức Chúa Trời đầy ân điển, tình yêu thương và cũng đầy năng quyền! Hãy đến với Ngài, xưng tội mình và xin Ngài giúp đỡ. Chúa luôn mong muốn và sẵn sàng cùng bạn đắc thắng mọi tội lỗi.

Chúa Jêsus đến với một người phụ nữ ngoại tình sắp bị kết án, Ngài đưa tay ra đỡ người đó dậy và phán:“Ta cũng không kết án chị đâu; hãy đi, đừng phạm tội nữa” (Giăng 8:11)

Nếu bạn đang sống trong tội lỗi bởi phim khiêu dâm, tình dục ngoài hôn nhân, tham lam, lừa dối, nghiện ngập, nóng giận,… Lời ấy cũng đang phán với bạn hôm nay! Hãy mau chân đứng dậy, cắt đứt tội lỗi và chạy đến với Chúa để ăn năn, nhận sự tha thứ. Hãy biết rằng Chúa sẵn lòng lắng nghe và thứ tha cho những tấm lòng biết thống hối, ăn năn. Đừng để mọi sự quá muộn màng!

Bài:Anne Graham Lotz; dịch: Annah
(Nguồn: cbn.com)

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *