Hãy trở nên những “Ba-na-ba”

Oneway.vn  – Nếu một ai đó có quá khứ xấu xa, ghê tởm đến với Hội Thánh bạn và bày tỏ mong muốn được góp phần hầu việc Chúa, bạn nghĩ mọi người sẽ phản ứng thế nào? Thật khó để người khác chấp nhận phải không?Làm sao người chồng có thể tin tưởng cô ta được? Tại sao có thể tin được chứ? Đó là những cảm nghĩ mà một người bạn bày tỏ với tôi khi chúng tôi trò chuyện trong quán cà phê.

Chỉ mới 6 tháng kể từ khi cô ấy chấm dứt mối tình vụng trộm. Cô biết đức tin nơi Chúa của mình là thật. Cô biết mình sẽ sống khác. Cô biết cô sẽ không quay trở lại con đường đó nữa. Nhưng làm thế nào người chồng có thể tin và biết như vậy? Vì cô chính là bằng chứng sống động của câu Kinh Thánh 2 Cô-rinh-tô 5:17,

Vậy, nếu ai ở trong Đấng Christ, người ấy là tạo vật mới, những gì cũ đã qua đi, nầy, mọi sự đều trở nên mới”.

Chồng cô nói anh đã tha thứ cho cô. Tuy nhiên, rõ ràng là anh ấy vẫn còn hoài nghi. Cô chấp nhận thực tế là cần phải có thời gian để lấy lại niềm tin, nhưng cô thực sự muốn cho chồng mình thấy là mình đã thay đổi.

Tôi bảo rằng cô ấy cần phải có Ba-na-ba. Trong khi cô còn đang chưa hiểu tôi nói gì, tôi chia sẻ câu chuyện về sứ đồ Phao-lô. Trước khi Phao-lô gặp Chúa trên con đường Đa-mác, Kinh Thánh cho biết ông “cứ hăm dọa và sát hại các môn đồ của Chúa” (Công Vụ 9:1).

Tuy nhiên, Chúa đã bày tỏ chính Ngài và thay đổi cuộc đời của một Sau-lơ chống Chúa trở nên một Phao-lô hết lòng phục vụ và mở mang vương quốc Chúa.

Kinh Thánh cho chúng ta biết ngay sau kinh nghiệm gặp Chúa, sứ đồ Phao-lô đã bắt đầu rao giảng về Chúa Jêsus tại các nhà hội. Và tất nhiên chúng ta có thể hiểu là người ta nghi ngờ ông. Họ thắc mắc, “Đây chẳng phải là kẻ đã từng giết hại những người cầu khẩn danh ấy tại Giê-ru-sa-lem, và cũng đến đây để trói họ giải về cho các thầy tế lễ cả sao?” (Công Vụ 9:21). Cuối cùng, Phao-lô quyết định đến Giê-ru-sa-lem để bày tỏ với mọi người nhưng có vẻ ai nấy cũng đều sợ ông. Họ không tin rằng ông thật sự thay đổi. Và rồi Ba-na-ba xuất hiện.

Ba-na-ba giúp đem ông đến với các sứ đồ, thuật cho họ việc Chúa đã hiện ra phán với ông trên đường như thế nào, và ông đã mạnh dạn rao giảng danh Đức Chúa Jêsus tại thành Đa-mách ra sao.” (Công Vụ 9:27).Ba-na-ba ủng hộ Phao-lô. Bạn tôi cũng cần một người ủng hộ như vậy, cần ai đó giúp chồng cô thật sự tin rằng cô đã gặp Chúa và đã thay đổi. Nếu có ai đó có thể thay mặt cô nói chuyện với người chồng, tôi nghĩ là anh ta sẽ tin. Và bạn tôi biết người đó. Chính là vị Mục sư. Họ đã gặp Mục sư nhiều lần. Và vị Mục sư cũng biết rõ câu chuyện của bạn tôi, đã giúp cô ấy ăn năn tội lỗi và được phục hồi.

Họ chuẩn bị một cuộc gặp. Việc được Mục sư đứng ra xác minh rằng vợ mình thực sự biết lỗi, thực sự đau khổ về những việc làm sai lầm đã giúp người chồng tin tưởng nơi vợ mình, tin rằng cô đã gặp Chúa thực sự. Rồi Mục sư tâm vấn cho cả 2 vợ chồng. Những giọt nước mắt vui mừng, hạnh phúc và hoà giải đã tuôn rơi.

Và câu chuyện đó đến nay đã 20 năm. Hôn nhân của họ giờ đây vững mạnh, bền chặt hơn bao giờ hết. Người ta có thể thay đổi. Phao-lô đã thay đổi. Bạn tôi đã thay đổi. Dù sự thay đổi có thể là thật nhưng những người trong quá khứ của chúng ta khó có thể tin vào điều đó. Cả họ và chúng ta đều cần Ba-na-ba, người ủng hộ để xác minh sự thay đổi của chúng ta là thật.

Sau khi vị Mục sư xác minh và giúp người chồng tin tưởng vợ mình, hôn nhân của họ được phục hồi và tăng trưởng. Sau khi Ba-na-ba đứng ra làm chứng và thuyết phục các sứ đồ tin tưởng Phao-lô, Hội Thánh tiếp tục phát triển bùng nổ.

“Vậy, Hội Thánh trong cả miền Giu-đê, Ga-li-lê và Sa-ma-ri được hưởng sự bình an, xây dựng, bước đi trong sự kính sợ Chúa; nhờ Đức Thánh Linh giúp đỡ, số tín hữu ngày càng gia tăng.” (Công Vụ 9:31)

Tất cả đều bắt đầu với một Ba-na-ba sẵn sàng đứng ra làm chứng, ủng hộ, giúp đỡ. Đối với bất kỳ ai đã được biến đổi, họ hiểu rằng họ là một tạo vật mới. Họ biết quá khứ của mình đã qua đi. Nhưng để người khác nhìn thấy và tin vào sự biến đổi cần đến thời gian, và cũng cần một Ba-na-ba nữa.

Nếu bạn biết một ai đó có quá khứ không tốt nhưng họ đã thực sự gặp Chúa, thực sự thay đổi, hãy mạnh dạn trở nên Ba-na-ba, ủng hộ và giúp đỡ người đó hòa nhập với cộng đồng đức tin, giúp đỡ họ trong sự hầu việc Chúa. Một khi làm điều đó, biết đâu bạn có thể đang giúp một Phao-lô nào đó mở mang vương quốc Chúa cách bùng nổ trong tương lai.

Bài: Anna; Dịch: TP
(Nguồn: cbn.com; Ảnh: Pixapay, ministrytochildren)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *