Hết năm!

Oneway.vn – Tháng 12 là thời điểm thích hợp để đánh giá những gì chúng ta đã làm được trong năm vừa qua.

“Cầu xin Chúa dạy chúng con biết đếm các ngày chúng con hầu cho chúng con được lòng khôn ngoan” (Thi thiên 90:12).

Tháng 12 là thời điểm cực kỳ thích hợp để đánh giá lại những gì chúng ta đã làm được trong suốt một năm – 365 ngày qua!

Cuộc sống và công việc của chúng ta có gặt hái những kết quả đời đời không?

Đây là thời điểm để chúng ta đánh giá kết quả công việc mình làm cho Chúa và xem xét liệu chúng ta đã tận dụng tối đa thời gian, tài năng, kinh nghiệm và tài sản của mình chưa. Đã đến lúc suy nghĩ thấu đáo và thực hiện những thay đổi dành cho mục tiêu và kế hoạch của chúng ta trong năm sắp tới.

Đó cũng là lúc chúng ta đánh giá việc mình dâng hiến cho Chúa. Ngài đã ban phước cho chúng ta qua thời gian, kinh nghiệm, tài chính, tài năng, ân tứ thuộc linh và kết nối cộng đồng. Chúng ta đã bày tỏ thái độ biết ơn vào năm ngoái chưa? Chúng ta đã sử dụng thu nhập của mình để hỗ trợ truyền giáo, môn đồ hóa và giúp đỡ mọi người trên khắp thế giới chưa?

Tôi đã dành bao nhiêu thời gian để học Lời Chúa và cầu nguyện? Tôi đã cầu nguyện cho bao nhiêu người? Qua tôi, bao nhiêu người đã được đưa từ vương quốc bóng tối đến Vương quốc ánh sáng? Có bao nhiêu người đã được môn đồ hóa thông qua chức vụ của tôi? Có bao nhiêu người đã được huấn luyện để tiếp tục ra đi rao truyền danh Chúa?

Khi xem xét cẩn thận giấy tờ và hóa đơn của mình, tôi nhận thức rõ ràng mình đã sử dụng thời gian và tiền bạc như thế nào trong năm qua. Sau đó, tôi dành thời gian để cầu nguyện và lập kế hoạch cho năm tới. Làm sao tôi có thể sử dụng tốt nhất thời gian, tài năng và tài chính Chúa ban cho mình trong 365 ngày tới?

Lạy Chúa, Chúa đã ban cho mỗi người chúng con những ngày trên đất để yêu mến và phục vụ Chúa. Xin ban cho chúng con tâm trí khôn ngoan để đi theo sự hướng dẫn của Ngài, hầu cho chúng con có thể sống đẹp lòng Ngài. Amen.

Bài: Katherine Kehler; dịch: Nhạn Võ
(Nguồn: thoughts-about-god.com)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *