‘Hỡi hài cốt khô, hãy nghe lời Đức Giê-hô-va’

Oneway.vn – Bạn có thể đang đứng giữa tình huống tuyệt vọng trong trận chiến cuộc sống.

Bạn cảm giác như cơn bão tối tăm nhất đang vây lấy mình. Là phụ huynh của một đứa trẻ mất kiểm soát, hôn nhân bất định, bệnh tật không lường trước, dường như mọi thứ trong thế giới đều ngoài tầm kiểm soát của bạn. Tin tốt! Và sự thật! Đó là từ khi thế giới phạm tội, loài người không có quyền kiểm soát bất cứ điều gì trong thế giới này ngoại trừ Chúa – Đấng kiểm soát. El Roi, Đức Chúa Trời nhìn thấy, biết tất cả và có một kế hoạch để thực hiện.

Một lần, lòng tôi tan vỡ cùng một người bạn vì đứa con gái ương ngạnh của cô ấy. Người bạn của tôi nói: “Gia đình mình đang trong một tình huống tuyệt vọng mà chỉ có thể dùng tiếng rên rỉ để kêu cầu cùng Chúa, rằng ‘Ôi Chúa, xin giúp con’ hoặc ‘Lạy Chúa, xin làm điều gì đó’. Những lời rên rỉ này trở nên thật mạnh mẽ, vì tất cả những nặng lòng, tuyệt lòng đều đặt vào Chúa để tìm kiếm hi vọng”. Và đây là lời cầu xin từ tận tấm lòng của bậc cha mẹ – tin rằng Chúa sẽ làm điều gì đó và duy Ngài mới có thể.

Đức Chúa Trời đã bày tỏ khải tượng về một thung lũng đầy hài cốt khô cho Ê-xê-chi-ên (Ê-xê-chi-ên 37), vì Ngài đau xót trước tình trạng “Xương đã khô, niềm hi vọng đã mất, bị diệt sạch” của dân Ngài, giống như Chúa Jêsus khóc cho thành Giê-ru-sa-lem. Đây cũng là thông điệp mà chúng ta cần nhận ra – Đức Thánh Linh muốn thổi bùng hơi sự sống mới vào những cuộc đời với tâm linh đang khô cằn, nghẹt ngòi và chết chóc.

Đoạn Kinh Thánh trong Ê-xê-chi-ên 37 có thể rất cá nhân với chính bạn. Hãy nhận lấy sức mạnh và an ủi từ những lời cầu nguyện này. Tập trung lại vào mục đích và lời hứa của Chúa, dùng lời cầu nguyện để chiến đấu với kẻ thù thật sự.

Đã đến lúc bạn cần đặt những giọt nước mắt, những tuyệt vọng, những “hài cốt khô hạn” của cuộc đời cho Đấng Yêu thương. Hôn nhân, gia đình, Hội Thánh, thành phố hoặc quốc gia của chúng ta cần Chúa.

“Không có nan đề nào là khó với Đức Chúa Trời. Đấng Chủ tể năng quyền, Ngài phá vỡ xiềng xích của sự giam cầm. Ngài có thể khiến những khó khăn của chúng con trở thành phước hạnh, vực dậy từ đống đổ nát với tất cả sức mạnh trong Danh Chúa Jêsus Christ. Chúa làm cho con nên mạnh mẽ trong Thánh Linh Ngài. Những ai ở trong Chúa được trang bị vũ khí mạnh mẽ để chiến đấu cùng kẻ thù, Ngài đặt vào chúng con những món quà thuộc linh và kêu gọi chúng con trở nên những người truyền bá Phúc Âm, người thuyết giáo, môn đồ và những người thay đổi thế giới, là điều mà Sa-tan đang nỗ lực hết sức để tiêu diệt. Tạ ơn Chúa – Đấng chúng con tôn thờ, Đấng năng quyền, sáng tạo thế giới và là Đấng yêu thương chúng con. Trong Ngài con được nên mới. A-men!”.

Bạn hãy mở Kinh Thánh trong Ê-xê-chi-ên chương 37 và đọc/ghi lại những câu trong đó, lớn tiếng kêu cầu Chúa cho những tình trạng “hài cốt khô hạn” đang cần được tái tạo, khoẻ mạnh, tươi mới và đầy sống động.

Ê-xê-chi-ên 37: Thung lũng đầy hài cốt khô

Tay của Đức Giê-hô-va đặt trên tôi; Ngài dắt tôi ra bởi Thần Đức Giê-hô-va và đặt tôi giữa thung lũng; thung lũng ấy đầy những hài cốt.

Ngài dẫn tôi đi vòng quanh những hài cốt ấy. Kìa, có rất nhiều hài cốt trong thung lũng đó, và các hài cốt ấy rất khô.

Ngài phán với tôi rằng: “Hỡi con người, những hài cốt nầy có thể sống chăng?” Tôi thưa: “Lạy Chúa Giê-hô-va, chính Chúa biết điều đó!”

Ngài lại phán với tôi: “Hãy nói tiên tri về hài cốt ấy và bảo chúng: ‘Hỡi hài cốt khô, hãy nghe lời Đức Giê-hô-va.’

Chúa Giê-hô-va phán với những hài cốt ấy rằng: ‘Nầy, Ta sẽ phú hơi thở vào trong các ngươi và các ngươi sẽ sống.

Ta sẽ đặt gân vào trong các ngươi, sẽ khiến thịt mọc lên trên các ngươi và che các ngươi bằng da. Ta sẽ phú hơi thở trong các ngươi và các ngươi sẽ sống; rồi các ngươi sẽ biết Ta là Đức Giê-hô-va.’”

Vậy, tôi nói tiên tri như Ngài đã phán dặn. Khi tôi đang nói tiên tri thì có tiếng động mạnh và những xương hợp lại, ráp thành từng bộ với nhau.

Tôi nhìn thấy gân và thịt sinh ra trên những xương ấy, có da bao bọc nhưng không có hơi thở ở trong.

Bấy giờ Ngài phán với tôi: “Hỡi con người, hãy nói tiên tri cùng gió; hãy nói tiên tri và bảo gió rằng Chúa Giê-hô-va phán: Hỡi hơi thở, hãy đến từ gió bốn phương và thở trên những người bị giết chết để chúng được sống.”

Vậy tôi nói tiên tri như Ngài đã phán dặn, và hơi thở đi vào trong chúng. Chúng sống và đứng dậy trên chân mình, hợp thành một đạo quân rất lớn.

Ngài phán với tôi: “Hỡi con người, những hài cốt nầy là cả nhà Y-sơ-ra-ên. Nầy, chúng nói rằng: ‘Xương chúng tôi đã khô, niềm hi vọng chúng tôi đã mất, chúng tôi bị diệt sạch!’”

Vậy, hãy nói tiên tri và bảo chúng rằng Chúa Giê-hô-va phán: “Hỡi dân Ta, nầy, Ta sẽ mở mồ mả các ngươi, làm cho các ngươi ra khỏi mồ mả, và Ta sẽ đem các ngươi về trong đất của Y-sơ-ra-ên.

Hỡi dân Ta, các ngươi sẽ biết Ta là Đức Giê-hô-va khi Ta đã mở mồ mả các ngươi và đem các ngươi lên khỏi mồ mả.

Ta sẽ đặt Thần Ta trong các ngươi và các ngươi sẽ sống. Ta sẽ lập các ngươi trong đất riêng của các ngươi, rồi các ngươi sẽ biết rằng Ta là Đức Giê-hô-va; Ta đã phán và Ta đã thực hiện,” Đức Giê-hô-va phán vậy.

 

Bài: Sara Doan

Tham khảo: (Bản Kinh Thánh Hiệu đính 2010, christianitytoday.com)

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *