Không muốn tha thứ hay không thể tha thứ?

Oneway.vn – “Sống để bụng, chết mang theo” – Bạn đã từng nghe câu nói này, hay chính bạn cũng đã từng hoặc đang có suy nghĩ như vậy? Chắc chắn không dễ dàng gì để tha thứ cho người làm tổn thương mình, nhưng bạn phải nhớ rằng khó thì khác với không thể!

“Tha thứ cho họ hả? Tôi không thể.”

“Họ làm tôi rất tức giận.”

“Có lẽ bạn không biết những gì họ đã làm với tôi đâu!”

Bạn đã bao giờ nghe những lời đó trước đây chưa? Tha thứ là điều khó thực hiện, nhưng với sự giúp đỡ của Chúa, chúng ta có thể tha thứ. Định nghĩa của sự tha thứ là xá tội hoặc bỏ qua cho. Điều đó có nghĩa là chúng ta không còn đổ lỗi cho người khác hoặc tức giận với những người đã làm sai đối với mình.

 “Nếu các con tha lỗi cho người ta, thì Cha các con ở trên trời cũng sẽ tha thứ cho các con. Nhưng nếu các con không tha lỗi cho người ta, thì Cha các con ở trên trời cũng sẽ không tha thứ cho các con” (Ma-thi-ơ 6:14-15).

Chúa nói với chúng ta rằng nếu chúng ta muốn được Chúa tha thứ thì việc chúng ta tha thứ cho người khác là điều bắt buộc.

Chúng ta không hoàn hảo. Tất cả chúng ta đều phạm sai lầm. Không phải lúc nào tất cả chúng ta đều đồng ý với nhau về mọi điều. Chúng ta phải hiểu điều đó và học cách tha thứ cho những người cố ý hoặc vô tình làm tổn thương chúng ta. Vâng, chúng ta có thể tức giận trong một lúc, nhưng chúng ta không được trở thành nô lệ cho sự tức giận. Chúng ta cần phải ăn năn vì đã che giấu những cảm xúc không tốt về người khác để nhờ đó chúng ta có thể được tự do. 

Trong 1 Sa-mu-ên 16:7, Kinh thánh cho chúng ta biết Chúa nhìn vào tấm lòng. Ngài sẽ thấy gì khi nhìn vào tấm lòng của chúng ta? Chúng ta muốn có những tấm lòng và những bàn tay thánh sạch khi đứng trước mặt Chúa. Hãy nhìn vào những gì mà Đa-vít đã nói trong Thi thiên:

“Đức Chúa Trời ôi! Xin dựng nên trong con một lòng trong sạch, và làm mới lại trong con một tâm linh ngay thẳng” (Thi thiên 51:10).

Ai sẽ lên núi Đức Giê-hô-va?

Ai sẽ đứng nổi trong nơi thánh Ngài?

Đó là người có tay trong sạch và lòng thanh khiết” (Thi thiên 24: 3-4a)Chúng ta muốn đứng trước Chúa và biết rằng Ngài vui lòng với chúng ta. Chúng ta không muốn lòng mình còn chất chứa tội lỗi của sự không tha thứ. Khi chúng ta cầu nguyện, chúng ta muốn biết rằng Chúa sẽ nhậm những lời chúng ta cầu xin. Chắc chắn không ai trong chúng ta muốn hành động có chủ ý này ảnh hưởng đến sự cầu nguyện của mình.

“Khi các con đứng cầu nguyện, nếu có chuyện bất bình với ai thì hãy tha thứ, để Cha các con ở trên trời cũng tha thứ những vi phạm của các con” (Mác 11:25).

Nếu chúng ta tiếp tục để cay đắng đâm rễ trong tấm lòng và trong cuộc sống mình, chúng ta không thể hiện tình yêu của Đức Chúa Trời. Lời Chúa trong 1 Giăng 4:20 nói với chúng ta rằng chúng ta thậm chí không thể nói mình yêu Chúa nếu chúng ta ghét người khác.

Vậy chúng ta phải làm gì? Cô-lô-se 3:12 bảo chúng ta “hãy mặc lấy lòng thương xót“. Phi-líp 2:4 nói rằng “Mỗi người trong anh em đừng chỉ quan tâm đến lợi ích riêng của mình, nhưng phải quan tâm đến lợi ích của người khác nữa“. Ga-la-ti 6:2 hướng dẫn chúng ta “mang gánh nặng cho nhau“. Ê-phê-sô 4:32 tuyên bố: “Hãy cư xử với nhau cách nhân từ và dịu dàng, tha thứ nhau như Đức Chúa Trời đã tha thứ anh em trong Đấng Christ vậy“.

Kinh Thánh nêu rõ con đường chúng ta phải đi. Chúng ta phải tha thứ! Bất kể hành vi phạm tội nào, cho dù chúng ta cảm thấy đau đớn đến mức nào, chúng ta phải tha thứ. Chúng ta không thể trả thù hoặc thậm chí cảm thấy hả hê khi kẻ thù của chúng ta gục ngã (Rô-ma 12:19-21; Châm ngôn 24:17)

Hãy cầu xin Chúa đổ đầy chúng ta bằng tình yêu của Ngài đối với những ai làm tổn thương chúng ta. Hãy học cách bước đi trong tình yêu thương và hoà thuận. Khi đã làm như vậy rồi, chúng ta sẽ cảm thấy vui mừng. 

Hãy cầu xin Chúa đem đến trong tâm trí bạn hình ảnh của những người mà bạn còn giữ sự cay đắng, cảm thấy không muốn nhìn mặt, không muốn trò chuyện. Hãy ăn năn với Chúa và xin Ngài giúp đỡ để từ hôm nay, bạn có thể đến với họ trong tình yêu thương và sự hoà thuận.

Bài: Martha Noble; dịch: TP
(Nguồn: cbn.com)

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *