Kỷ Niệm Chúa Phục Sinh

Là bằng chứng hùng hồn cho những kẻ chẳng tin

Ngài đã bị chôn dươi mồ mã u minh

Nhưng đắc thắng từ thần, sau ba ngày từ trong cõi chết

Mồ mã niêm phong xích xiềng tung vứt hết

Quyền năng Ngài thật vinh diệu biết bao

Chúa phục sinh dứt dấy các môn đồ

Biến đổi cả những tấm lòng đa nghi yếu đuối

oneway1

Hy vọng tràn trề đức tin phấn khởi

Giảng Tin lành bất chấp mọi hiểm nguy

Phố chợ, sơn, thôn, biên ải, thành trì

Đều nghe biết Tin lành quyền năng của Chúa

Nếu Đấng Christ ngày xưa không sống lại

Tin lành nầy mai một với thời gian

Nhưng do quyền năng của sự sống tuôn tràn

Đã chinh phục hàng triệu con tim khối óc

Xa lánh thế gian lòng hướng về Thiên quốc

Nhất quyết theo Ngài để hưởng phước vĩnh sinh

Cả đêm ngày vui sống bởi đức tin

Để chứng tỏ lòng mình luôn có Chúa

Vì biết chắc Giê-xu đã sống lại

Ở với mình trong từng phút từng giây

Và bước đi trên mọi lối của đời nầy

Như bạn thiết không bao giờ thay đổi

Dầu trần gian như ba đào ngập lối

Cánh tay Ngài dìu dắt chúng ta đi

Ôi tình yêu của Cứu Chúa diệu kỳ

oneway3

Biết báo đáp những gì cho xứng đáng

Nguyện xin Chúa đêm ngày ta cố gắng

Giảng Tin lành theo mạng lịnh Chúa ban

Dẫn những chiên lạc lối trở về ràn

Để danh Chúa ngày càng thêm vinh hiển

Chờ đến khi Chúa Giê-xu xuất hiện

Đem ta về hưởng phước vĩnh sinh

Lòng vui mừng luôn nhờ Chúa Phục sinh.

Mục sư Trí sư Huỳnh Sỹ Hùng theo:  httlvinhphuoc.org

Bài vở cộng tác xin gởi về: [email protected]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *