Lời thì thầm của… tội lỗi!

Oneway.vn – Chúng ta cần phải sống theo Lời Chúa trong một thế giới mà bản chất của nó là tội lỗi, là đồi bại, là vô đạo đức và chống lại Kinh thánh.

“Tội lỗi lên tiếng trong lòng kẻ ác rằng, chẳng cần kính sợ Đức Chúa Trời gì cả. Vì nó giương mắt tự cao rằng, tội ác mình sẽ không bị bại lộ và không ai ghét mình cả”. (Thi Thiên 36:1-2)


Bạn phải chiến đấu với tội lỗi mỗi ngày.

Bạn thấy đấy, chúng ta có thể không đối mặt với những trận chiến cuộc sống. Nhưng chắc chắn ai cũng phải đối diện với những chiến trận tâm trí. Ngay cả khi có Đấng Christ ngự trị trong lòng, những lời thì thầm tội lỗi vẫn không ngừng vang vọng.

Thi thiên 36 đã nói rõ điều này: Kẻ ác không kính sợ Đức Chúa Trời và trong sự kiêu căng mù quáng, chúng không thể thấy mình độc ác đến đâu và cũng không buồn phải tránh xa điều ác.

Con người tội lỗi lắng nghe chính mình hơn là lắng nghe Lời Đức Chúa Trời. Người đó tự thuyết phục bản thân rằng, tội lỗi chỉ đơn giản là làm những gì họ muốn. Họ không có mong muốn và cũng không cố gắng nỗ lực để rời bỏ điều ác.

Ý tưởng trong lòng, ý chí quyết định sự khao khát, cảm xúc không xem thường điều ác và cuộc sống cứ thế. Như trong Thi-thiên 36, mọi thứ sẽ trở nên tuyệt vọng nếu chỉ kết thúc ở đây, nhưng không như thế!


Đức Chúa Trời có thể giải cứu con người khỏi tội lỗi và ham muốn xác thịt

Chúa bất biến và Ngài không bị thổi bay bởi những “cơn lốc” của sự thay đổi văn hóa.

Tình yêu của Ngài bao la như các tầng trời và sự thành tín của Ngài vượt xa các tầng mây. Tất cả nhân loại có thể tìm thấy nơi trú ẩn trong bóng cánh của Ngài.

Nền văn hóa hiện đại của chúng ta đã làm cho tội lỗi dễ chấp nhận đến mức việc lên tiếng chống lại tội lỗi đang trở nên không đúng về mặt chính trị. Là những Cơ Đốc nhân, chúng ta được kêu gọi để xem xét tấm lòng, kẻo bị cuốn theo, xuôi theo và chấp nhận theo tội lỗi trong một nền văn hóa tội lỗi.

Quan điểm của chúng ta về tội lỗi sẽ tiết lộ quan điểm của chúng ta về Kinh thánh, và quan điểm của tôi về Kinh thánh sẽ bày tỏ quan điểm của tôi về chính bản thân.

Chúng ta cần phải sống theo Lời Chúa trong một thế giới mà bản chất là tội lỗi, là đồi bại, vô đạo đức và chống lại Kinh thánh.

Chỉ bởi ân điển của Chúa, chúng ta mới có thể vượt lên trên điều đó. Chỉ trong Đấng Christ chúng ta mới có thể đắc thắng và không gì khác.

 

Bài: John Grant; dịch: D.N
(Nguồn: thoughts-about-god)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *