Mưa

Mưa

Nhớ  nhà

Nhớ ngày xưa

Cởi truồng tắm mưa

Vùng  trời  quê  bát ngát

Giọt  mồ  hôi  mẹ  mặn   chát

Tí  tách rơi  hòa  lẫn  trong  mưa

Thể nào con quên được mỗi buổi trưa

Chờ  con  ngủ  yên  mẹ   lén  ra  vườn   cải

Bắt  sâu,  nhổ  cỏ  –  mẹ  làm mê  mải

Tít  đến  tận  chiều   tà,  mẹ  vô

Thắc mắc hoài: mồ hôi khô?

Mẹ cười  trừ: mưa đấy

Giọt  mưa ngày  ấy

Nuôi  con  lớn

Con  khôn

Mưa.

oneway văn nghệ

Jesus. ngocvui

Bài vở cộng tác xin gởi về: [email protected]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *