Mừng Chúa Phục Sinh

Là tội nhân chính chúng ta phải chết

Luật công bình Tạo Hoá đã ban ra

Nhưng vì yêu, Chúa đã chết thay ta

Huyết vô tội láng lai trên thập tự.

Chúa đã chết dưới bàn tay kẻ dữ

Chúng nhạo cười, đánh đập chẳng nương tay

Vì tình yêu Chúa chấp nhận đắng cay

Không oán hận, căm hờn, nhưng tha thứ.

oneway3

Chúa được chôn giữa vòng quân canh giữ

Cả ngày đêm thật cẩn mật biết bao

Công dã tràng mới cực nhọc làm sao

Ai giữ được Con Trời trong phần mộ?

Chúa phục sinh khi bình minh hiển lộ

Sa tan kia phải mất vía kinh hồn

Những lính canh phải thấp thỏm, bồn chồn

Lòng sợ hãi, rẩy run như người chết.

Thiên sứ đến với Ma-ri trước hết

Truyền phán rằng Ngài không ở đây đâu

Chúa sống lại, các ngươi chớ buồn rầu

Hãy đi nói cho nhiều người cùng biết.

oneway1

Chúa sống lại, một tin mừng bất diệt

Cho con người trên khắp cả địa cầu

Cho con người dù ở bất cứ đâu

Tin Chúa sống đời bình an, phước hạnh.

Nầy bạn hỡi, hôm nay còn khoẻ mạnh

Rồi mai kia sức yếu, sẽ tàn hơi

Cuộc đời nầy chóng lắm như hoa rơi

Không có Chúa, đời thảm thương vô kể.

Nầy bạn hỡi, xin bạn đừng bê trễ

Mở lòng ra mời Chúa sống vào lòng

Mọi tội tình Chúa sẽ xoá sạch trong

Làm con Chúa, cuộc đời đầy hy vọng.

– Phục sinh 2014 –

Bình Tú Ngọc.

(Quảng Nam, Việt Nam)

Bài vở cộng tác xin gởi về: [email protected]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *