“Người công bình sẽ sống bởi đức tin”

Oneway.vn – Ngay cả khi hoàn cảnh bế tắc nhất, chúng ta vẫn có lý do để chọn tin cậy nơi Chúa

Ha-ba-cúc đã viết những lời đến từ Đức Chúa Trời trên một tấm bảng, và tấm bảng đó đã chứa đựng những lời tuyệt vời như thế này:

“Người công bình thì sống bởi đức tin mình”.

Điều này có nghĩa rằng những ai muốn trở nên công chính và sống một đời sống công bình thì phải tin vào lời hứa của Đức Chúa Trời. Lẽ thật này không bao giờ thay đổi. Kết quả là những con người không tin kính sẽ chết trong sự vô tín của họ.

Vì vậy chúng ta phải tin những lời được viết trên tấm bảng này nếu như chúng ta muốn sống trong hiện tại, và sống mãi mãi.

Chúng ta phải tin rằng một ngày nào đó Đấng Christ sẽ trở lại cùng Vương quốc Ngài. Thế nhưng, khi mọi sự diễn ra không theo ý muốn của mình, khi gặp hoạn nạn trong thế gian, chúng ta rất có thể lạc mất đường lối của Chúa, giữa việc tin vào Lời Chúa và hoàn cảnh thực tế khiến chúng ta cứ cảm thấy khó khăn, làm sao để đức tin luôn vững vàng!?

Chúng ta cần vượt qua mọi cảm giác nay. Ngay cả khi bị nan đề bủa vây, chúng ta cũng phải tin rằng nước Chúa sẽ đến và sẽ được thiết lập một cách vinh hiển.

Trong Ha-ba-cúc 2, chúng ta thấy một ví dụ rõ ràng về cách các tiên tri trong Cựu Ước rao giảng và nhấn mạnh đức tin trong Đấng Christ. Ha-ba-cúc đã can đảm lên án tất cả mọi việc làm mà không đến từ đức tin. Ông xác định một cuộc đời dành riêng cho đức tin là như thế nào.

Ha-ba-cúc nói rõ ràng rằng: người vô tín sẽ không thành công theo cách riêng của họ. Hãy để họ cầu nguyện và tự đẩy mình đến sự chết vì những nỗ lực của họ đã bị xét đoán rồi. Các việc làm của họ sẽ không có giá trị và không thể giúp gì cho tình trạng của họ được. Trong khi đó, người công bình thì sống bởi đức tin.

“Nầy, lòng người kiêu ngạo, không có sự ngay thẳng trong nó; song người công bình thì sống bởi đức tin mình”. (Ha-ba-cúc 2:4)

Như vậy, đừng để đức tin nơi Chúa của bạn bị lay động bởi những điều tạm bợ của thế gian này. Ngay cả khi hoàn cảnh bế tắc nhất, chúng ta vẫn có lý do để chọn tin cậy nơi Chúa – Đấng chịu chết, sống lại và luôn đi cùng chúng ta – Đấng quyền năng có thể làm vượt xa những điều chúng ta ao ước, mong chờ.

Bài CBĐT

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *