Nuôi dưỡng văn hoá phục vụ trong tấm lòng giới trẻ

Oneway.vn – “Thật tốt khi được nhìn thấy các bạn trẻ phục vụ Hội Thánh”.(Ảnh: Pixapay)

“Ngày nay chúng ta ít thấy các bạn trẻ phục vụ.”

Khi chúng tôi thấy những người trẻ thỉnh thoảng phục vụ trong nhà thờ, chúng tôi cũng nghĩ đó là một hành động bất thường. Các bạn thanh niên có thể lên kế hoạch cho các dự án phục vụ hai lần một năm và khi đã làm xong dự án thì chúng tôi nghĩ rằng các bạn trẻ đã hoàn thành nghĩa vụ Cơ Đốc của mình . Nhưng trong mục vụ thanh thiếu niên – Đấng Christ là trung tâm thì việc phục vụ còn hơn thế nữa.

Việc phục vụ không phải là một phần được thêm vào mục vụ, mà đó là bông trái quan trọng phát triển từ gốc rễ là Chúa.

Dưới đây là ba cách để nuôi dưỡng văn hóa phục vụ trong mục vụ thanh thiếu niên.
 

1. Xây dựng tầm nhìn phục vụ

Văn hóa được hình thành thông qua việc giao tiếp.

Chúng ta đề cập đến những gì chúng ta cho là có giá trị. Phục vụ phải được coi trọng đối với Hội Thánh vì phục vụ quan trọng đối với Chúa. Đó là một phần lý do Ngài đến. Trong Ma-thi-ơ 20, mẹ của Gia-cơ và Giăng xin Chúa Jêsus cho các con trai của bà ngồi bên hữu và bên tả Ngài trong vương quốc của Ngài. Trong khi các môn đồ giận và thất vọng trước yêu cầu này thì Chúa đã dạy dỗ họ rằng: “Nhưng giữa các con thì không phải vậy; trái lại, ai muốn làm lớn trong các con, thì phải làm đầy tớ; còn ai muốn đứng đầu, thì phải làm nô lệ cho các con. Ngay cả Con Người đã đến, không phải để được người ta phục vụ mình, nhưng để phục vụ người ta và phó mạng sống mình làm giá chuộc cho nhiều người” (Ma-thi-ơ 20:26–28 TTHD).

Đấng Christ dạy những người theo Ngài phải phục vụ vì đó là mục tiêu của Ngài.

Trong mục vụ thanh thiếu niên, chúng ta phải nói về sự phục vụ và kêu gọi thanh niên phục vụ thường xuyên.

Các sự kiện và kế hoạch cũng nói lên những gì chúng ta coi trọng. Nếu coi việc phục vụ bằng tấm lòng là việc vâng phục Chúa, thì chúng ta không nên để các cuộc vui chơi khác lấn át việc phục vụ.

Chúng ta nên đặt việc phục vụ trong thứ tự ưu tiên của mình. Bạn đã lên kế hoạch phục vụ chưa? Bạn có dành thời gian phục vụ cho Hội Thánh và mọi người không?

 
2. Ưu tiên làm việc cùng nhau

Chúng tôi không kêu gọi các bạn trẻ ghi lại số giờ phục vụ Hội Thánh theo từng cá nhân. Chúng tôi kêu gọi các bạn trẻ cùng hy sinh và phục vụ mọi người.

Gần đây, các bạn sinh viên trong Hội Thánh đã có một buổi giải đáp thắc mắc.

Một bạn hỏi: “Em phải làm gì để tìm thấy nhu cầu trong nhà thờ địa phương?”

Tôi trả lời: “Chỉ cần phục vụ!”

Trong mục vụ thanh thiếu niên, việc cùng nhau phục vụ không phải là yếu tố duy nhất để kết nối với nhau, nhưng đó là một yếu tố thiết yếu.

Chúng ta xây dựng tình bạn hoàn hảo trong Hội Thánh. Nhưng Hội Thánh đúng nghĩa không tự có mà là được tôi luyện. Hội Thánh được xây dựng khi các bạn trẻ cùng đi theo một hướng và đoàn kết trong một nhiệm vụ.

Tình bạn sâu sắc và lâu dài cần được xây dựng cẩn thận.

Theo thời gian, việc thường xuyên cùng nhau phục vụ với sứ mệnh chung là tôn vinh Đấng Christ sẽ xây dựng mối quan hệ lâu dài của cộng đồng phúc âm.

Các mối quan hệ trong Hội Thánh sẽ ngày càng được mở rộng nhờ vào mục vụ thanh thiếu niên lành mạnh. Việc phục vụ giữa nhiều thế hệ thúc đẩy sự phát triển của Hội Thánh. Khi các bạn học sinh trung học đứng cùng các vị trưởng lão để chào mừng mọi người, hoặc cùng tôn vinh Chúa với các ông bố trung niên trong dàn hợp xướng, hoặc khi Hội Thánh cùng nhau tổ chức một kỳ nghỉ dành cho trường Kinh Thánh, các bạn trẻ sẽ tìm thấy những mối quan hệ thực sự dựa trên sự phục vụ.


3. Kỳ vọng nhiều hơn

Để có văn hóa sinh viên phục vụ, thì cần có văn hóa sinh viên lãnh đạo.

Chúng ta có thể kỳ vọng xa hơn. Các sáng kiến ​​của sinh viên mà tôi đã tham gia trong bảy năm qua đã chứng minh nguyên tắc này.

Sáng kiến ​​này được gọi là kế hoạch 1:27 và bắt nguồn từ Gia-cơ 1:27 (TTHD): “Sự tin đạo thuần khiết, không hoen ố trước mặt Đức Chúa Trời, Cha chúng ta, là thăm viếng kẻ mồ côi, người góa bụa trong cơn hoạn nạn của họ, và giữ mình khỏi sự ô uế của thế gian”.

Để thực hiện kế hoạch này, một nhóm sinh viên sẽ chịu trách nhiệm liên lạc với các góa phụ trong Hội Thánh để tìm cách giúp đỡ họ. Các bạn sinh viên khác có thể sơn vẽ, quét sân vườn, chăm sóc đất trồng cây, lau cửa sổ, khuân vác đồ đạc, và đôi khi chỉ cần đến thăm viếng. Sinh viên chúng tôi cũng đã phục vụ theo nhiều cách khác nhau tại một trung tâm chống phá thai gần đó.

Các bạn sinh viên cũng liên hệ với phụ huynh để tìm sự hướng dẫn trong cách phục vụ.

Mục vụ thanh thiếu niên thành công khi cha mẹ là những người đào tạo môn đồ chính yếu, không chỉ trong việc giảng dạy và học Kinh Thánh mà còn trong việc phục vụ nữa. Hãy mời các bậc cha mẹ cùng phục vụ và hướng dẫn con cái, đừng bao giờ đánh giá thấp việc làm chứng về phúc âm qua các gia đình cùng nhau phục vụ.

Mọi người thích nhìn thấy những người trẻ tuổi phục vụ và ban cho. Sự phục vụ của Cơ Đốc nhân đặc biệt vì phản ánh tấm gương Đấng Christ.

Khi chúng ta cùng nhau hy sinh để vâng lời Đấng Christ, chúng ta là nhân chứng của Chúa Jêsus. Chúng ta yêu vì Ngài yêu chúng ta trước, và chúng ta phục vụ vì Ngài đã phục vụ chúng ta trước (1 Giăng 4:19).

Cuối cùng, sự phục vụ liên hệ đến tấm lòng của Đấng Christ đối với Cô dâu của Ngài và tấm lòng truyền giáo của Đấng Christ cho mọi dân tộc.
 

Bài: Thomas Walters; dịch: Quỳnh Hương
(Nguồn: thegospelcoalition.org)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *