“Ôn lại giao ước Chúa và tôi”

Oneway.vn –  “Hôm nay tôi có quá nhiều việc phải làm nên tôi sẽ dành ba giờ đầu ngày để cầu nguyện.”
(Ảnh: Pixabay)

Một trong những điều tuyệt vời nhất mà một cặp vợ chồng có thể làm là cùng nhau là đọc lại lời thề nguyện trong đám cưới của họ. Làm vậy giúp cả hai đặt tình hình hiện tại vào viễn cảnh hôn lễ thiêng liêng khi xưa, đồng thời hâm nóng tình yêu, đức hy sinh và sức sống của cuộc hôn nhân. Tương tự như vậy, mối quan hệ của chúng ta với Chúa cũng cần được làm mới, bằng cách ôn lại giao ước với Ngài mỗi ngày, và duy trì mối thông công tươi mới với Cha chúng ta luôn luôn.

Martin Luther đã từng nói: “Hôm nay tôi có quá nhiều việc phải làm nên tôi sẽ dành ba giờ đầu ngày để cầu nguyện.” Cho dù là trong hôn nhân hay chức vụ, chúng ta luôn có xu hướng trì hoãn những việc cần làm hoặc nhìn lại các mối quan hệ – chúng ta quá bận rộn!

Sau khi Y-sơ-ra-ên đánh bại dân thành A-hi, họ còn rất nhiều vùng đất cần chinh phục và lẽ ra nên tận dụng đà thắng đề tiến nhanh – có vẻ đó là chiến lược quân sự hợp lý. Tuy nhiên, Giô-suê đã cho họ đến Núi Ê-banh cách xa khoảng 20 dặm, đây không phải là chuyện nhỏ khi dân sự có đến hơn một triệu người. Sau đó, họ ập một bàn thờ, dâng của lễ cho Đức Giê-hô-va và đọc lại Luật pháp. Đây là điều Đức Giê-hô-va đã truyền trước đây trong Phục Truyền Luật Lệ Ký. Giô-suê cho chúng ta biết mục đích của việc làm này:

“Quyển sách luật pháp nầy chớ xa miệng con, hãy suy ngẫm ngày và đêm, để cẩn thận làm theo mọi điều đã chép trong đó. Vì như thế, con mới được thịnh vượng trong con đường mình và mới thành công” (Giô-suê 1:8)

Đức Chúa Trời không muốn dân Ngài suy ngẫm luật pháp chỉ vì tuân theo mệnh lệnh, mà Ngài còn muốn con đường của Y-sơ-ra-ên được thịnh vượng và thành công. Bạn và tôi sống dưới giao ước của “một Môi-se tốt hơn” – chính là Chúa Jêsus, và một “luật pháp tốt hơn” – Luật pháp của Đấng Christ. Đức Chúa Trời muốn chúng ta suy ngẫm lại giao ước, ngay cả khi điều đó tiêu tốn thời gian và khiến kế hoạch của chúng ta bị đình trệ. Trên thực tế, Kinh Thánh dạy rằng chúng ta phải nhờ đức tin từ bỏ mọi điều khác để dành ưu tiên cho Đức Chúa Trời – Ngài mong đợi điều đó ở chúng ta:

“Rồi Đức Chúa Jêsus phán với các môn đồ rằng: “Nếu ai muốn theo Ta thì phải từ bỏ chính mình, vác thập tự giá mình mà theo Ta. Vì bất cứ ai muốn cứu mạng sống mình thì sẽ mất, còn ai vì Ta mà mất mạng sống thì sẽ tìm lại được” (Ma-thi-ơ 16:24-25)

Đức Chúa Trời có thể dễ dàng dọn sạch vùng đất hứa của riêng Ngài, giống như Ngài đã làm qua trận đại hồng thủy nhấn chìm cả trái đất. Nhưng so với một nơi ở vật chất, Ngài quan tâm nhiều hơn đến việc gây dựng một dân tộc được gọi theo tên của Ngài, đến nỗi Ngài phải đuổi họ ra khỏi xứ khi họ phớt lờ giao ước.

Chúng ta cần dành thời gian để nhắc nhở bản thân về những gì Chúa đã phán và đã hứa – những gì Ngài mong đợi ở chúng ta và những gì chúng ta có thể mong đợi ở Ngài. Điều này cho chúng ta định hướng, sức mạnh và tinh thần tập trung cho trận chiến phía trước. Dân Y-sơ-ra-ên cũng phản ánh hình ảnh Đức Chúa Trời khi họ duy trì mối quan hệ giao ước, vậy nên chúng ta cũng phản ánh Đấng Christ khi chúng ta làm điều đó. Khi dành thời gian để duy trì mối quan hệ giao ước, chúng ta đang đặt mình vào vị trí sẵn sàng được Chúa sử dụng và ban phước, vì cuộc sống của chúng ta sẽ phản ánh vinh quang Ngài cho thế giới đều thấy.

Mối quan hệ nào cũng cần được nuôi dưỡng và làm mới, mối quan hệ giữa chúng ta với Chúa cũng không ngoại lệ. Đừng để những bận rộn lo toan cuộc sống khiến tình yêu chúng ta dành cho Ngài nguội lạnh. Hãy dành thì giờ tốt nhất trong ngày để ôn lại giao ước tuyệt vời Ngài dành cho chúng ta, suy ngẫm về luật pháp công bình của Ngài, và tưởng nhớ tình yêu cao sâu không chi sánh được mà Ngài hằng tuôn đổ trên đời sống chúng ta mỗi ngày.

Bài: Jonathan Santiago; dịch: TP
(Nguồn: cbn.com)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *