Phục vụ Chúa – mục đích cuộc đời!

Oneway.vn – “Vì chúng ta là việc Ngài làm ra, đã được dựng nên trong Đức Chúa Jesus Christ để làm việc lành mà Đức Chúa Trời đã sắm sẵn cho chúng ta làm theo” ( Ê-phê-sô 2:10)

1. Bạn được tạo dựng để phục vụ Chúa

Kinh Thánh chép: “Vì chúng ta là việc Ngài làm ra, đã được dựng nên trong Đức Chúa Jesus Christ để làm việc lành mà Đức Chúa Trời đã sắm sẵn cho chúng ta làm theo” ( Ê-phê-sô 2:10)Những “việc lành” này được thể hiện qua sự phục vụ, bất cứ khi nào bạn phục vụ người khác theo cách Chúa muốn, thì đó là lúc bạn đang phục vụ Đức Chúa Trời.

2. Bạn được cứu để phục vụ Chúa

Bạn không được cứu bởi sự phục vụ nhưng bạn được cứu để phục vụ. Chúa Jesus đã phải trả giá bằng chính sự sống của Ngài để cứu chuộc bạn. 

Kinh Thánh nhắc chúng ta rằng: “Vì chưng anh em đã được chuộc bằng giá cao rồi. Vậy hãy lấy thân thể mình làm sáng danh Đức Chúa Trời.” (I Cô-rinh-tô 6:20)

Nhờ sự cứu chuộc của Ngài, quá khứ tội lỗi chúng ta được tha thứ, hiện tại có ý nghĩa, tương lai được bảo đảm. Vì lẽ đó, chúng ta cần phục vụ Chúa trong sự vui mừng và lòng biết ơn sâu sắc trước những gì Ngài đã làm cho chúng ta.

Khi bà gia Phi-e-rơ được Chúa chữa lành, bà lập tức “giúp việc hầu Ngài” bằng chính sức khoẻ mà bà mới nhận được, chúng ta cũng phải làm như vậy. Chúng ta được chữa lành để giúp đỡ người khác, được ban phước để trở thành ống dẫn phước hạnh, được cứu  để phục vụ.

3. Bạn được kêu gọi để phục vụ Chúa

Có lẽ bạn nghĩ “kêu gọi” là điều chỉ xảy đến với các giáo sĩ, mục sư hay các nhân sự trọn thời gian, nhưng Kinh Thánh cho biết mỗi Cơ Đốc nhân đều được kêu gọi để phục vụ. (Ê-phê-sô 4:4-14) 

Lời kêu gọi bạn đến với sự cứu rỗi bao hàm luôn cả lời kêu gọi phục vụ, bất cứ khi nào bạn dùng những khả năng mà Đức Chúa Trời ban cho để giúp đỡ người khác là bạn đang làm theo lời kêu gọi đó. Vậy hãy suy xét xem, hiện tại bạn đang sử dụng bao nhiêu thời gian của mình để phục vụ Đức Chúa Trời?

4. Bạn được lệnh phải phục vụ Đức Chúa Trời

Chúa Jesus đã đến “không phải để người ta hầu việc mình, song để mình hầu việc người ta, và phó sự sống mình làm giá chuộc nhiều người.” (Ma-thi-ơ 20:28) 

Đối với Cơ Đốc nhân, phục vụ không phải là việc thứ yếu, để tạm vào lịch làm việc của chúng ta để khi nào rảnh thì sẽ làm, nhưng phục vụ phải là trái tim của đời sống Cơ Đốc, Chúa Jesus đến “để hầu việc” và “ban cho” và cuộc đời chúng ta cũng phải noi theo dấu chân ấy. 

Sự trưởng thành thuộc linh tự nó không bao giờ ngừng lại! Trưởng thành là để phục vụ! Chúng ta lớn lên là để ban ra thêm, nếu chỉ học và học thôi thì không đủ, chúng ta phải làm theo điều chúng ta biết và tập rèn điều mà chúng ta tuyên bố mình tin. Tri thức không có thực hành sẽ dẫn tới chán nản, học hỏi mà không có phục vụ dẫn đến sự trì trệ thuộc linh.

Một sự so sánh khá quen thuộc đó là biển hố Ga-li-lê và biến Chết vẫn đúng ngày nay. Ga-li-lê là một biển hồ đầy sự sống vì nó nhận nước vào và cũng đưa nước ra. Trái lại, không có sự sống nào dưới biển Chết vì nó bị tù đọng.

Chúng ta đã biết rất nhiều và áp dụng rất ít, phục vụ dường như là điều hoàn toàn trái ngược với khuynh hướng tự nhiên của chúng ta, chúng ta mong muốn những người khác phục vụ mình chứ không muốn điều ngược lại. Chúng ta rất cần thay đổi vì khi sống phục vụ chúng ta sẽ có cơ hội tập luyện những cơ bắp thuộc linh của mình.

Hơn nữa, khi chúng ta trưởng thành trong Đấng Christ, trọng tâm của cuộc đời chúng ta sẽ dần dần chuyển sang một đời sống phục vụ. Người theo Chúa trưởng thành không còn hỏi: “Ai sẽ đáp ứng những nhu cầu của tôi?” nhưng sẽ bắt đầu hỏi: “Tôi có thể đáp ứng những nhu cầu của ai? Bạn có bao giờ hỏi câu hỏi đó chưa?

5. Phục vụ Chúa là cách để chuẩn bị cho cõi đời đời

Trong ngày cuối cùng, bạn sẽ đứng trước mặt Đức Chúa Trời và Ngài sẽ đánh giá việc bạn phục vụ những người khác như thế nào trong cuộc đời bạn. 

Kinh Thánh chép: “Như vậy, mỗi người trong chúng ta sẽ khai trình việc mình với Đức Chúa Trời” (Rô-ma 14:12) 

Phục vụ không phải là điều tuỳ chọn mà là điều Đức Chúa Trời muốn bạn thực hiện đang khi bạn còn hiện hữu trên đất. Bạn đang đáp ứng lời mời phục vụ Chúa như thế nào? Đừng chần chừ, hãy hầu việc và phục vụ Chúa ngay hôm nay.

 

Bài: Tabitha

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *