Theo Chúa: Hành trình gian khổ nhưng đích đến vô cùng giá trị!

Oneway.vn – Chúa không hứa những ai tin theo Ngài thì cuộc đời sẽ luôn tràn đầy thuận lợi, dễ dàng, và sẽ luôn nhận những phước hạnh trần thế.

Nhưng điều Ngài hứa là Ngài luôn đồng hành, nâng đỡ và trong những khó khăn, thử thách của cuộc sống, Ngài đều mở đường cho ra khỏi. (Ảnh: Gloriouslifechanginggod)

Bạn đã nghe câu nói, “Chúng ta phải trưởng thành trong Chúa” bao nhiêu lần rồi? Hay là câu nói “chúng ta hãy tiến lên để đạt được tầm thước vóc dạng trong những điều của Chúa”. Rồi có những lần chúng ta nghe thấy, “Những gian khổ sẽ giúp bạn lớn lên”. Tôi đã nghe những câu hỏi ấy rất nhiều trong các bài giảng, trong các quyển sách và có vẻ như đây là một tiến trình không có hồi kết.

Khi tôi hỏi Chúa về điều này, câu trả lời của Chúa cho tôi là “thật vậy”.

Những gian khổ hằng ngày đến từ áp lực của cuộc sống giúp xây dựng nhân cách của chúng ta. Và tôi nghĩ rằng một ngày nào đó chúng ta sẽ được hoàn thiện và trở về đích trong sự đắc thắng.

Tôi đã trải qua rất nhiều điều và tôi nghĩ mình hiểu được ý nghĩa của việc đi trong tiến trình tăng trưởng.

Bông trái của Thánh Linh sẽ bày tỏ trong những người để cho Thánh Linh hướng dẫn cuộc đời không hoàn hảo của họ. Ngài sẽ biến đổi họ, giúp họ có thái độ tin kính. Và họ sẽ nhìn thấy sự yêu thương, vui mừng, bình an, nhịn nhục, nhân từ, hiền lành, trung tín, mềm mại, tiết độ trong cuộc đời mình. Họ sẽ không quá chú tâm vào chính mình và cũng không vội vàng đoán xét người khác.

Và danh sách những bông trái này cứ thêm lên và thêm lên. Nếu tại thời điểm này bạn cảm thấy mình chưa đạt đến thì cũng đừng quá lo lắng. Tất cả chúng ta đều đang trong cuộc lữ hành. Đích đến là khi chúng ta vào trong Thiên đàng và nghe Chúa nói, ‘Được lắm, hỡi đầy tớ ngay lành và trung tín”. Bởi vì bạn đã bền đỗ vác thập giá, tự bỏ mình đi và theo Ngài, bạn sẽ vui hưởng phần thưởng trong vương quốc Ngài.

Tôi nhớ khi cháu tôi còn nhỏ, nó muốn mẹ xoa chân. Nó bảo rằng “hai chân con bị đau”. Và mẹ nó hiểu bởi vì thằng bé đang lớn. Mẹ nó cũng hiểu là việc xoa chân thế này giúp thằng bé cảm thấy tốt hơn. Không có trầy xước hay vấn đề gì bất thường đối với cơ thể, nhưng thằng bé cảm thấy đau cho tới khi mẹ nó giúp nó.(Ảnh:POH)

Khi chúng ta để cho Chúa giúp đỡ mình, sự đụng chạm của Ngài thật nhẹ nhàng. Giống như cái động chạm yêu thương từ con gái tôi đến cháu trai, Chúa cũng giúp chúng ta cảm thấy tốt hơn. Những nét vẽ của tình yêu đang khiến chúng ta được chữa lành và phát triển để trở nên giống Ngài hơn. Chúng ta phải đến với Ngài trong những lúc chúng ta cần để Ngài tuôn đổ ân điển, tình yêu và sự bình an.

Cuộc hành trình dường như quá khó khăn. Nhưng nếu bạn để cho Chúa Thánh Linh hành động bên trong bạn thì quá trình sẽ dễ dàng hơn.

Bất kể tất cả thử thách, gian khổ ngày càng gia tăng, hãy cảm ơn Chúa vì Ngài luôn mở một con đường. Con đường đó là chính Chúa Jêsus. Ngài hứa rằng trong mọi thử thách, Ngài đều mở đường cho ra khỏi.

Nó giống như đi từ mẫu giáo đến lớp một, rồi lên cấp hai, rồi lên cấp ba, và cuối cùng là đến ngày tốt nghiệp đại học. Chúng ta không muốn bị ở lại lớp. Chúng ta không muốn giống như người Do Thái lang thang trong sa mạc 40 năm, đi vòng quanh cùng một ngọn núi hết lần này đến lần khác.

“Những thử thách đến với anh em, chẳng có điều nào quá sức loài người. Đức Chúa Trời là Đấng thành tín, Ngài không để anh em bị thử thách quá sức mình đâu! Nhưng trong thử thách, Ngài sẽ mở đường cho ra khỏi, để anh em có thể chịu được” (1 Cô-rinh-tô 10:13)

Chúng ta hãy nói với Chúa rằng xin Ngài dạy dỗ con và chúng ta sẽ tin cậy, vâng lời Ngài hết sức để có thể được tốt nghiệp.

Những khó khăn trong đời sống bạn không phải là dấu chỉ bạn đang thất bại hay Chúa đang xa rời bạn, nhưng ngược lại đó là dấu hiệu của việc ban đang lớn lên trong hành trình theo Ngài. Hãy vui mừng về điều đó và tiếp tục tin cậy Chúa để bước đi mỗi ngày.

Bài: Khathy; Dịch: TP
(Nguồn: cbn.com)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *