Thơ: Bước chân nào?

Oneway.vn – “Lạy Đức Giê-hô-va, con biết con đường của loài người đi không do họ làm chủ, họ không thể điều khiển các bước chân của mình” (Giê-rê-mi 10:23 BTTHĐ)Bước chân khi mới vào đời,
Lòng ta cứ tưởng đất trời bao la.
Biết bao đường mới mở ra,
Tự do chọn lựa để ta thỏa lòng.

Tháng năm nhiều bước ruổi rong,
Lối đi lớn nhỏ ở trong cuộc đời.
Khi xuống biển, khi lên đồi,
Ngẫm lại mới biết đường đời khó khăn.

Cậy tài, cậy sức khả năng,
Cũng không đạt được điều hằng ước mong.
Bất an lo lắng ngập lòng,
Bao nhiêu trống vắng ở trong linh hồn.

Xem lại Lời Chúa khuyên lơn,
Người không quyết định bước chơn của mình.[i]
Đi theo thôi thúc ác linh,
Ảnh hưởng tâm trí tánh tình của ta.

Đam mê vật chất xa hoa
Quên đi mục đích Chúa Cha định phần.
Sống trong trống vắng bất an,
Tìm đâu hy vọng phước ân cõi trời.

Lắng nghe Lời Chúa khuyên mời,
Bước vào cửa hẹp Chúa Trời dành cho. [ii]
Qua tình yêu lớn khôn dò,
Qua ân sủng Chúa ban cho rồi.

Ngài là Chân lý tuyệt vời,
Đường đi, sự sống cho người trần gian.[iii]
Ngài cam chịu lắm khổ nàn,
Sống lại, về trước thiên đàng vinh quang.

Dấu chân để lại rõ ràng, [iv]
Cùng bước theo Chúa, lòng càng vững tin.
Dù cho xã hội quanh mình,
Biết bao rối loạn, tội tình bủa giăng.

Nhìn lên ta hãy ngợi khen,
Chiên con, vinh hiển, quyền năng muôn đời.
Bước theo chân Chúa Ngài ơi,[v]
Cùng ngồi với Chúa ở nơi thiên đình.[vi]


Thanh Hữu

[i] Giê-rê-mi 10:23 

[ii] Ma-thi-ơ 7:14 

[iii] Giăng 14:6 

[iv] 1 Phi-e-rơ 2:21

[v] Thi-thiên 85:13

[vi] Ê-phê-sô 2:6 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *