Thơ: Lắng nghe thu về

Oneway.vn – Lắng nghe thu đến hồn ơi! Cho lòng cảm tác mấy lời thi ca. Vinh thay! – Ha lê lu gia! Bài thơ con viết ngợi ca Chúa Trời.
Thu sang sương phớt cành tre
Bàng rơi lả tả lắng nghe thu về
Em còn nghe tiếng thu quê?
Mái chèo khua nhịp lê thê mạn thuyền.

***

Trung thu trăng sáng bưng biền
Thị thành, thôn dã, rừng biên, hải ngàn
Đất trời thu nhuộm mênh mang
Cho non nước Việt cung đàn Sa lom.(1)

***

Cha ơi! thương cảm những ngày…
Chiến tranh ly loạn lùi mau vãng miền
Chim câu vỗ cánh ngoài hiên
Tiếng tu hú gọi – sẻ chuyền cành xoan.

***
Đâu đây Thánh nhạc mơ màng!
Chúc tôn Thiên Chúa tựa làn thiên ca
Muôn loài tạo hóa ngọc ngà
Bốn mùa tám tiết – Cha giương từng trời.(2)

***

Thu về mát dịu nơi nơi
Thinh không mây tím – dưới khơi gió làn
Biên thùy, hải đảo quan san
Quê hương giàu đẹp – Chúa ban ân hồng.(Ảnh: VietNam Booking)

Hỡi người nhân thế xa trông!
Quay về với Chúa hưởng công đáp đền(3)
Nàng thu e ấp đi lên
Thiên cung thanh thoát Si ôn nước trời.

***

Lắng nghe thu đến hồn ơi!
Cho lòng cảm tác mấy lời thi ca
Vinh thay! – Ha lê lu gia!
Bài thơ con viết ngợi ca Chúa Trời.

 

(1) Bình an

(2) Thi Thiên 8:3 – 19:1 – 33:6 – Gióp 26:13a.

(3) 1Cô-rinh-tô 15:58

(4) Ê sai 55:9


Hồ Galilê 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *