Thơ: Lòng rạng rỡ vì tin mừng Chúa sống

Oneway.vn – Thơ: Lòng rạng rỡ vì tin mừng Chúa sống

Chúa đã chết không nghi ngờ chi nữa
Đồi Sọ xưa nhìn thấy Chúa gục đầu (1)
Đồi Sọ xưa gợi nhớ cảnh âu sầu
Con Thượng Đế chết đau thương, nhục nhã…

Ba ngày đêm Chúa nằm trong mồ mả
Nỗi buồn đau thấm đẫm các môn đồ
Nơi mộ xưa nhớ hình ảnh các cô
Lòng mến mộ đem thuốc thơm xức xác (2)…

Sáng tinh mơ trong lòng buồn man mác
Đến thăm mồ các cô ngạc nhiên sao
Kìa mộ trống, xác Chúa ở đâu nào?
Bao suy nghĩ làm các cô thắc mắc…

Thiên sứ đến và hiện ra trước mặt
Họ thất kinh thì thiên sứ phán rằng
Các ngươi tìm Giê-su Christ đó chăng?
Tìm Đấng Sống đâu trong vòng kẻ chết?…

Ngài đã phán sao nay đã quên hết
Mộ trống kia, Ngài đã sống lại rồi
Các cô bèn hồi tưởng lại những lời
Lòng rạng rỡ vì tin mừng Chúa sống (3)…

Chúa sống lại, một tin vui chấn động
Mấy ngàn năm và mãi mãi về sau
Hỡi con người trên khắp cả địa cầu
Đến với Chúa, nhận bình an, phước hạnh (4)…

Bình Tú Ngọc

(1): Theo ý trong Giăng 19: 17, 30
(2): Theo ý trong Mác 16: 1
(3): Theo ý trong Ma-thi-ơ 28: 8
(4): Theo ý trong Giăng 20: 29

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *