Tiếng Đóng Đinh

Tiếng Đóng Đinh

Dư âm “Thương Khó” tràn về,Cảm-thương Cứu-Chúa nào-nề tâm can,Nhịp búa Ðóng Ðinh vọng vang,Tay chân Ðinh Ðóng, Chúa mang nhục hình.Nào phải đâu tội của mình !Bạn ơi ! Ngài gánh tội-tình nhân gian !Hông giáo đâm, huyết tuôn tràn,Gục đầu, cam chịu: ”Thành-Toàn Ý Cha”.

oneway5

Trời tưng sáng, ngày thứ Ba,Vườn xanh hoa lá chan hòa nắng Xuân.Chúa Sống Lại, khỏi mộ phần,Hiện ra đây đó trong thân xác người.Chúc:”Bình-an cho các ngươi,Phước cho kẻ chẳng thấy người đã tin…Hãy nhận lãnh Ðức-Thánh-Linh,Thay Ta tha-thứ tội-tình thế nhân”.(*)

“Tiếng Ðóng Ðinh” nhỏ dịu dần,Giờ nghe Chúa gõ cửa tâm dịu-dàng,“Hỡi ai nặng gánh giữa đàng,Hỡi ai sầu-thảm, hoang-mang, cùng đường,Ðến với Ta, Ðấng Yêu-Thương,Nhận ơn chửng-cứu, Thiên-Vương rạng ngời.Sống nhà Cha, sống muôn đời. (*)

oneway4

Linh-Ân Nguyễn Thiện NhânCảm-tác 29.3.2013(*) Giăng 20:22-28; Ma-thi-ơ 11:28

Theo: songdaoonline.com

Bài vở cộng tác xin gởi về: [email protected]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *