Tìm đâu để thấy niềm hy vọng?

Oneway.vn – Chắc-chắn không ai đang sống trong thế-giới này; mà lại không có hy vọng trong cuộc đời.Giả sử, nếu có ai đó hỏi: Bạn hy vọng gì trong cuộc đời? Có thể bạn sẽ trả lời: Vì tôi chưa sống hết đời, thì biết điều gì quan trọng và giá trị nhất đời để hy vọng. Vậy nếu câu hỏi này được đặt vào cuối đời của bạn, thì bạn sẽ hy vọng điều gì? Có thể bạn sẽ trả lời: Hết đời rồi, hy vọng làm gì nữa? Cho nên trong suốt cả đời, hàng tỷ người trên thế-giới vẫn không biết điều gì là giá trị nhất để hy vọng.

Tại sao thế? Vì cuộc đời của con người có phần thể xác và tâm linh. Nhưng đa số, con người cứ loay hoay với cuộc sống tạm bợ, đầu tư cả đời cho nó để rồi mọi thứ cuối cùng vẫn hướng về sự già nua, b.ệnh t.ật.

Trong Thánh Kinh sách Thi-Thiên 103 Lời Chúa dạy: “Đời loài người như cây cỏ, người sanh trưởng khác nào bông hoa nơi đồng, gió thổi trên bông hoa, kìa nó chẳng còn, chỗ nó không còn nhận biết nó nữa. Song sự nhân từ của Đức Giê-hô-va còn có đời-đời”.

Cái khổ của hàng tỷ người đang mắc phải hiện nay đó là: Họ hiện hữu trên đời, nhưng lại không biết họ từ nơi Đức Chúa Trời mà có. Họ biết rất rõ, mọi người sanh ra để rồi từ-từ phải c.hết, nhưng họ lại không cần tìm hiểu, tại sao sự c.hết lại đến với con người. Tệ hại hơn nữa, họ biết, con người c.hết không phải là hết, nhưng nhiều người lại cố tình chấp nhận con đường mình tự chọn, thay con đường Chúa Jêsus đã sắm sẵn!

Chúa Jêsus phán trong Thánh Kinh sách Giăng 14:6 “Ta là đường đi, lẽ thật và sự sống, không bởi Ta, thì không ai được đến cùng Đức Chúa Trời”. Vậy nếu ai đó, cứ cố tình xa lánh Đức Chúa Trời và chống lại Ngài, thì sự hy vọng phước hạnh đời-đời sẽ không bao giờ có được.

Giả sử, hiện nay bạn đang là một người thành đạt, nổi tiếng khắp thế-giới. Nhưng rồi sẽ có một ngày, cả thế giới đều biết tin bạn không còn nữa. Vậy sự nổi tiếng của bạn, có giúp linh hồn bạn được gì ở bên kia thế giới không? Sự thông minh, lanh lợi cùng sự khôn ngoan vượt bậc của bạn trước đây có giúp bạn phần nào để có chỗ đáng phải có ở đời sau không? Cho nên bạn đã hiểu: Mọi sự bạn có trong thế giới đời tạm này, nó sẽ không trung thành với bạn mãi-mãi, mà chỉ có tình yêu thương của Đức Chúa Trời mới tồn tại đời-đời.

Con người cần có sự hy vọng thật. Bạn hãy vào trong bệnh viện, xem những người bệnh nhân ở trong đó họ hy vọng điều gì? Khi cận kề cái c.hết người ta mới thấy sự sống quý trọng ra sao? Nhưng sự sống đời này rồi cũng có ngày sẽ qua đi, duy sự sống đời-đời trong Đấng Christ hằng còn đến muôn đời.


Sự sống đời sau dành cho những ai tin Chúa Jêsus trong đời này.
Chúa Jêsus chính là Đức Chúa Trời, Đấng dựng nên vũ trụ và loài người. Ngài đã giáng trần làm người, c.hết thay cho mọi người trên thập tự giá, để ai đặt niềm tin vào Ngài, thì tội được tha, linh hồn họ được cứu. Đó là Sự Hy Vọng Thật của con người nay còn mai mất ở trên đất.

Trong Thánh Kinh sách Giăng 3:36 Lời Chúa Jêsus phán: “Ai tin Ta thì được sự sống đời-đời. Ai không chịu tin Ta thì chẳng được sự sống đâu. Nhưng cơn thịnh nộ của Đức Chúa Trời luôn ở trên người ấy”. Giả sử, bạn ở trong số những người không chịu tin Chúa Jêsus thì đời sau bạn sẽ đi đâu và ở đâu? 

Thánh Kinh sách Giăng 3:13 cho biết: “Chưa hề có ai lên trời, ngoại trừ Đấng từ trời xuống, ấy là con người vốn ở trên trời.” Vậy nếu bạn muốn về thiên đàng sau khi rời xa cõi tạm này, thì hãy tin nhận Chúa Jêsus.

Lu-ca 12:32 Lời Chúa khẳng định với những người đặt đức tin nơi Ngài: “Hỡi bầy nhỏ đừng sợ chi, vì Cha các ngươi đã bằng lòng cho các ngươi nước thiên đàng”.

Đây là sự hy vọng tuyệt đối, đích thực trong niềm tin nơi Chúa Cứu Thế Jêsus. Hãy tìm gặp Chúa ngay hôm nay!

Bài: Elijah Nghiem
(Nguồn: congbophucam.net; Ảnh: Pixabay)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *