Tôi nói dối, có lẽ bạn cũng vậy!

Oneway.vn – “Kẻ nào nói: Ta biết Ngài, mà không giữ điều răn Ngài, là người nói dối, lẽ thật quyết không ở trong người” (1 Giăng 2:4)(Ảnh: ThePleasantMind.com)

Đây là điều “không dễ nuốt” chút nào, nhưng cũng là một khái niệm thật sự đơn giản, ngay cả khi không dễ gì thực hiện.

Tôi đã nói chuyện với tác giả Nik Ripken, ông từng dành nhiều năm giúp đỡ các Cơ Đốc nhân bị đàn áp trên khắp thế giới. Theo ông, chúng ta thường có khuynh hướng đặt toàn bộ gánh nặng hy sinh lên đôi vai Chúa Jêsus. Nhưng rốt cuộc, chính Chúa Jêsus đã hy sinh trên thập giá để cứu chuộc của chúng ta.

Sự hy sinh và phục sinh của Chúa Jêsus là đủ cho sự cứu rỗi chúng ta, nhưng Ripken nói rằng câu chuyện không kết thúc ở đó. Trong Ga-la-ti, Sứ đồ Phao-lô cho biết những người đặt niềm tin vào Chúa Jesus cũng phải gác lại ham muốn và công việc của họ, dù không trọn vẹn, để sống giống Đấng Christ hơn.

Đó là những điều chúng ta sẽ làm trong một mối quan hệ lành mạnh. Học được điều gì quan trọng với người khác – điều gì ảnh hưởng đến họ, cách họ giao tiếp, điều gì làm họ tổn thương và điều gì giúp xây dựng họ – rồi phản ánh điều đó trong hành động và lời nói của mình. Đó là cách chúng ta tôn trọng người khác: bằng cách xem trọng những gì họ xem trọng.

Nếu ai đó rằng họ yêu người phối ngẫu của họ, nhưng không có đủ bằng chứng để tôi nhận ra điều đó, thì tôi khó mà tin được. Mối quan hệ của chúng ta với Chúa cũng tương tự.

 “Kẻ nào nói: Ta biết Ngài, mà không giữ điều răn Ngài, là người nói dối…” (1 Giăng 2:4)

Vì không thể đối thoại trực tiếp với Chúa, chúng ta phải dựa vào Kinh Thánh. Kinh Thánh cho chúng ta nhìn ngắm tấm lòng và tính cách của Chúa. Vì vậy, những mệnh lệnh trong Kinh Thánh chắc chắn sẽ quan trọng – vì lợi ích của chúng ta.

Chúng ta tôn vinh Chúa có nghĩa là chúng ta tôn trọng cha mẹ, anh chị em, bạn bè và người phối ngẫu mình. Chúng ta tôn vinh Ngài bằng cách tôn trọng những gì Ngài coi trọng.

“Nhưng ai giữ lời phán Ngài, thì lòng kính mến Đức Chúa Trời thật là trọn vẹn trong người ấy. Bởi đó, chúng ta biết mình ở trong Ngài. Ai nói mình ở trong Ngài, thì cũng phải làm theo như chính Ngài đã làm” (1 Giăng 2: 5-6) .

Tôi là kẻ nói dối, và bạn cũng vậy. Nhưng vì thập tự giá, chúng ta không nên sống như thế nữa.

 

Bài: Tré Goins-Phillips, dịch: Daisy
(nguồn: faithwire.com)

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *