‘Ước gì con không bị mất 5 đồng”

Oneway.vn – “Nếu một người không thỏa lòng trong hiện tại, họ cũng sẽ không bao giờ thỏa lòng trong những thời điểm tiếp theo”.(Ảnh: Shutterstock)

Người kia đi đường, gặp một em bé đứng khóc. Hỏi ra mới biết em đánh mất 5 đồng, tiền của em dành dụm bấy lâu. Ông cảm thấy thương hại, an ủi vỗ về em, rồi lấy trong ví cho em lại số tiền đã mất. Em bé mừng rỡ cám ơn ríu rít. Rồi bỗng như suy nghĩ điều gì, lại òa lên khóc nữa. Ông khách đã bước được mấy bước, nghe em khóc, vội quay lại, lấy làm lạ, gạn hỏi, em càng khóc thảm thiết hơn. Lòng ông khách bối rối, chẳng biết mình đã làm điều gì không đúng! – Khi đã bĩnh tình, em thưa, “Cháu tiếc quá mà khóc, nếu không làm mất 5 đồng kia, thì bây giờ cháu đã có được 10 đồng rồi ạ!”

Người ta thường không bao giờ hài lòng với hiện tại. Người ta hay tiếc nuối về những gì không thể cải thiện được, hoặc ước ao những gì không bao giờ thực hiện được.

Nuôi dưỡng ước vọng là điều tốt, nếu đó là những ước vọng đúng đắn, nhưng nuôi dưỡng ước vọng để bất mãn với hiện tại, đau khổ, chán chường và chối bỏ những niềm vui trước mắt, thì thật là sai lầm.

Không thỏa lòng đồng nghĩa với sự vô ơn đối với những gì Chúa đã dành cho chúng ta.(Ảnh:WELS)

Erskine Mason nói, “Nếu một người không thỏa lòng trong hiện tại, họ cũng sẽ không bao giờ thỏa lòng trong những thời điểm tiếp theo”. Và như thế, con người mãi lao về phía trước, đuổi theo để tìm kiếm một cái gì đó mà họ sẽ không bao giờ nhận được, vì họ không bao giờ cảm thấy thỏa mãn với những gì đang có.

Hãy chấp nhận hiện tại và nhìn thấy trong đó ân phước của Đức Chúa Trời dành cho bạn. Có thể bạn không hài lòng lắm với thực trạng, nhưng Chúa có kế hoạch của Ngài cho cuộc đời bạn, đây chính là môi trường Ngài rèn luyện đức tính thỏa lòng của bạn. “Vả, sự tin kính cùng sự thỏa lòng, ấy là một lợi lớn”. (I Ti-mô-thê 6:6)

Trong mọi hoàn cảnh, chúng ta hãy học cách dõng dạc như sứ đồ Phao-lô rằng: “…Tôi đã tập hễ gặp cảnh ngộ nào, cũng thỏa lòng ở vậy. Tôi biết chịu nghèo hèn, cũng biết được dư dật. Trong mọi sự và mọi nơi, tôi đã tập cả, dầu no hay đói, dầu dư hay thiếu cũng được.” (Phi-líp 4:11-12).

(Mẫu chuyện: Tin & Sống)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *