Ta không thể!

Oneway.vn – Kinh Thánh: Thi-thiên 16: 2; II Cô-rinh-tô 6: 2

Ta không thể khiến thời gian quay lại
Để tuổi thơ được ở mãi bên mình.
Sống hồn nhiên với lứa tuổi thư sinh
Chẳng lo lắng, chẳng so bì hơn thiệt…

Ta không thể cầm mùa Xuân ở miết 1
Không qua đi, để ta mãi không già.
Để đời nầy đầy nhiệt huyết thiết tha
Xuân tươi trẻ cho đời ta phơi phới…

Ta không thể bắt thời gian đứng đợi
Để cho ta thực hiện mọi ước mơ. 2
Đời thành công hơn cả ta mong chờ
Ta là nhất, giỏi tài ai sánh kịp 3…

Nầy bạn hỡi, con người chỉ một kiếp 4
Không bao giờ có xoay chuyển, luân hồi.
Để đời nầy sống tập chú cái tôi
Đời hầu đến ta giữ mình sống tốt…

Chúa ban cho mỗi người đời chỉ một
Mà thời gian không quay lại bao giờ.
Nếu đời nầy không chớp lấy thời cơ 5
Tin thờ Chúa, thì đời sau hối tiếc… 6

Mùa Xuân về nhắc cho ta cùng biết
Đời chóng qua như hoa cỏ mau tàn. 7
Thì hôm nay cần biết hướng Thiên Đàng
Đời có Chúa, không phước nào hơn thế! 8…

Đầu Xuân Mới 2024!
Bình Tú Ngọc

1 Xuân Diệu muốn: “Tôi muốn tắt nắng đi/ Cho màu đừng nhạt mất/ Tôi muốn buộc gió lại/ Cho hương đừng bay đi.”
2 Có câu nói: “Các vĩ nhân cũng chỉ có hai mươi bốn giờ một ngày”
3 “Ta là Một, là Riêng, là Thứ nhất/ Không có chi bè bạn nổi cùng ta.”(Xuân Diệu)
4 Hê-bơ-rơ 9: 27
5 II Cô-rinh-tô 6: 2
6 Lu-ca 16: 23, 24
7 Thi-thiên 90: 5, 6
8 Thi-thiên 16: 2

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *