10 điều cần để thể hiện lòng tôn kính mẹ cha

Oneway.vn – Cha mẹ thời nay thường bị lên án bởi những điều không hay. Các bài viết, câu chuyện, phim ảnh thường phơi bày những thực tế không mấy êm ả về những bất hòa trong gia đình. 

Là Cơ Đốc nhân, chúng ta là ánh sáng của thế gian, ngay cả trong gia đình không hoàn hảo của mình. Sự sáng được tỏ ra khi chúng ta không mãi sống trong quá khứ tiêu cực nhưng tiến đến mối quan hệ gần gũi với cha mẹ mình. Chúng ta không chối bỏ những sai lầm và tổn thương của quá khứ, nhưng tiến bước trong sự tự do.

Chúng ta làm thế nào để bày tỏ lòng tôn kính mẹ cha trong ân điển và bình an của Chúa Jêsus?

#1 Giữ lòng tôn trọng giữa bất đồng

“Đừng nặng lời quở trách người già cả, nhưng hãy an ủi họ như cha…các bà cao tuổi như mẹ…với tất cả sự thanh khiết” (1 Ti-mô-thê 5:1-2).

Có nhiều điều bạn không hẳn đồng ý với cha mẹ mình. Họ có thể có ý kiến, lối sống không phải lẽ. Bạn bày tỏ lòng tôn kính qua việc kiềm chế, tránh có những lời nói, hành động, ý kiến và thái độ thiếu tôn trọng.

#2 Kiên nhẫn lắng nghe

“Mọi người đều phải mau nghe, chậm nói, chậm giận” (Gia-cơ 1:19).

Cha mẹ cần chúng ta chậm lại và lắng nghe lời khuyên của họ. Chúng ta có thể học được rất nhiều điều từ thế hệ trước để tránh những bẫy rập và sai lầm họ từng mắc phải. Dù vậy, chúng ta vẫn có thể mắc phải sai lầm của quá khứ nếu không suy xét lời khuyên răn của người lớn.

#3 Tha thứ cách nhưng kông

“Vì Ta sẽ tỏ lòng thương xót đối với sự gian ác của họ, và không còn ghi nhớ tội lỗi họ nữa” (Hê-bơ-rơ 8:12).

Ân điển và lòng thương xót của Chúa luôn sẵn sàng tha thứ, dù chúng ta đáng phải chịu sự sửa phạt. Vậy thì, chúng ta càng phải dùng ân điển và lòng thương xót bao dung với cha mẹ chúng ta bao lâu nữa? Không có nỗi đau nào Chúa Jêsus không thể chạm đến và chữa lành khi chúng ta sẵn lòng tha thứ, bởi vì bạn cũng đã được Chúa tha thứ cách nhưng không.

#4 Thường xuyên trò chuyện

“Hãy xem, những dòng chữ thật lớn mà chính tay tôi đã viết cho anh em” (Ga-la-ti 6:11)

Là những môn đồ của Đấng Christ, chúng ta cũng hãy bày tỏ lòng tôn kính cha mẹ qua thư từ, thiệp chúc mừng, hay các cuộc gọi thường xuyên. 

Một sự bất tiện nhỏ đối với chúng ta lại mang ý nghĩa rất lớn đối với ông bà, cha mẹ chúng ta. Hãy bày tỏ ân điển của Chúa qua việc giữ liên hệ thường xuyên.

#5 Kết nối và thăm viếng

“Tôi mong đến thăm và đối diện trò chuyện với anh em để sự vui mừng của chúng ta được trọn vẹn” (2 Giăng 12).

Một nụ cười ấm áp, cái bắt tay thân thương, một cái ôm trìu mến trong danh Đấng Christ nói lên nhiều điều về tình yêu và mối tương giao với cha mẹ bạn. Cha trên trời của bạn được vinh hiển khi bạn dành thời gian trong lịch trình bận rộn của mình để khẳng định lại tình yêu và lòng kính trọng của bạn.

#6 Chu cấp rời rộng 

“Nếu một quả phụ có con hoặc cháu, thì trước hết con cháu phải học bày tỏ lòng hiếu thảo với chính gia đình mình và báo đáp công ơn cha mẹ; vì điều đó đẹp lòng Đức Chúa Trời” (1 Ti-mô-thê 5:4).

Đức tin của bạn nơi Chúa hằng sống được bày tỏ qua cách bạn hiếu thảo với ông bà, cha mẹ. Chúa vui lòng khi bạn hỗ trợ ba mẹ chăm sóc nhà cửa, tiếp trợ tài chính, sức khỏe, hay quan tâm đến những việc thường nhật của họ. Chúa ghi nhớ hành động tốt đẹp của bạn dù khi cha mẹ có thể quên khi tuổi già.

#7 Bày tỏ yêu thương

“Xin Chúa khiến anh em càng gia tăng và chan chứa tình yêu thương với nhau và với mọi người” (1 Tê-sa-lô-ni-ca 3:12).

Đôi khi cha mẹ chúng ta sẽ phải dựa vào chúng ta nhiều hơn kế hoạch họ đã lập ra. Điều này có thể khiến họ cảm thấy mình là gánh nặng. Tình yêu vô điều kiện của bạn qua lời nói và hành động sẽ vượt thắng cám dỗ – điều khiến họ tuyệt vọng. Tuổi tác bạn ngày càng lớn, hãy để tình yêu và lòng biết ơn cha mẹ trong bạn ngày càng tăng.

#8 Nhẹ nhàng sửa sai

“Miệng khéo đáp khiến người vui vẻ, lời nói đúng lúc thật tốt đẹp biết bao” (Châm Ngôn 15:23)

Có lẽ đã nhiều lần chúng ta từng sửa sai cha mẹ mình, đặc biệt là khi họ chọn vẫn cứ tiếp tục phạm tội. Bạn nên làm việc đó với tình yêu thương, nhân từ, tôn trọng, và kiên nhẫn. Họ có quyền để nghe theo hoặc bỏ ngoài tai lời khuyên của bạn.

#9 Lưu giữ kỷ niệm đẹp

“Anh ấy cũng nói rằng anh em luôn giữ kỷ niệm tốt về chúng tôi” (1 Tê-sa-lô-ni-ca 3:6)

Không cần tốn nhiều sức lực để nghĩ ra những điều cha mẹ đã làm sai. Họ không hoàn hảo, chỉ có Chúa Jêsus là Đấng hoàn hảo. 

Chia sẻ những kỷ niệm đáng quý sẽ mang đến sự giúp đỡ và khích lệ. Tìm kiếm ý muốn sâu sắc của Chúa trên những điều cha mẹ đã làm để mang đến cho bạn sức khỏe, năng lực, tri thức, và ân điển để biết càng hơn về Đấng Christ.

#10 Lời chứng vững vàng

“Đây là lời chứng: Đức Chúa Trời đã ban sự sống đời đời cho chúng ta, và sự sống nầy ở trong Con Ngài. Ai có Đức Chúa Con thì có sự sống; ai không có Con Đức Chúa Trời thì không có sự sống” (1 Giăng 5:11-12).

Là một Cơ Đốc nhân, chúng ta có trách nhiệm chia sẻ Phúc Âm, đặc biệt là với các thành viên trong gia đình. Cha mẹ bạn có thể là những người chống đối Phúc Âm, nhưng qua sự cầu thay khẩn thiết, Đức Thánh Linh có thể phá đổ điều đó. Qua việc đứng vững trong lời Chúa và sống công chính, Chúa có thể thay đổi những tấm lòng cứng cỏi.

Bày tỏ mọi vẻ đẹp của lòng tin kính

Mỗi bậc cha mẹ đều xứng đáng được sự tôn kính không phải vì những điều họ đã làm hay không làm, nhưng đúng hơn là vì lòng tôn kính của bạn đối với Cha Thiên Thượng. Khi bạn bày tỏ sự tôn trọng và tôn kính, bạn đang tỏ ra vinh quang của Chúa trong mọi khía cạnh của đời sống. Chúa ghi nhớ điều phải lẽ bạn thể hiện với bất cứ ai, ngay cả cha mẹ, và Ngài cũng ban thưởng dư dật.

Bài: Crystal McDowell; dịch: Linh Lưu
(Nguồn: whatchristianswanttoknow.com)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *