Mục sư Max Lucado: “Hội Thánh cần Thánh Linh, không phải chạy theo chương trình, xu hướng”

Oneway.vn – Mục sư Max Lucado bắt đầu chức vụ năm 1978 và đã phục vụ các nhà thờ ở Florida, Brazil và Texas. Ông hiện đang là Mục sư của Hội Thánh Oak Hills ở San Antonio. Max cũng là tác giả truyền cảm hứng bán chạy nhất nước Mỹ với hơn 145 triệu…

Read More