Nền tảng vững chắc cho hôn nhân Cơ Đốc

Oneway.vn – Tại sao sống theo tấm gương Chúa Jêsus là quan trọng trong đời sống gia đình?(Ảnh: Pixapay)

“CŨNG VẬY, những người làm vợ hãy thuận phục chồng mình, để nếu có người chồng nào dù không vâng giữ đạo, nhưng qua cách cư xử của vợ, họ được cảm hóa mà không phải dùng đến lời…

Những người làm chồng CŨNG VẬY, hãy tỏ ra hiểu biết khi chung sống với vợ mình, quý trọng vợ như phái yếu hơn, vì họ sẽ cùng anh em thừa hưởng ân điển sự sống, để không có điều gì ngăn trở sự cầu nguyện của anh em.” (I Phierơ 3:1,7)

Trong câu 1 và câu 7 trên của sách I Phierơ đoạn 3, lần lượt mở đầu lời dạy cho người vợ và người chồng đều có cụm từ “Cũng vậy” nghĩa là “tương tự như phần trên”. Sứ đồ Phierơ muốn dạy hai vợ chồng điều tương tự gì? Đó là tương tự với gương của Chúa Jêsus chép ở I Phierơ 2:21-24 như sau:

“Anh em đã được kêu gọi đến điều đó, vì Đấng Christ cũng đã chịu khổ cho anh em, lưu lại cho anh em một gương để anh em NOI DẤU CHÂN NGÀI.

Ngài không hề phạm tội, Nơi miệng Ngài không thấy điều dối trá.

Khi bị nguyền rủa, Ngài không nguyền rủa lại; lúc chịu đau khổ, Ngài không hề hăm dọa, nhưng phó thác chính mình cho Đấng phán xét công minh.

Ngài mang tội lỗi chúng ta trong thân thể Ngài trên cây gỗ, để chúng ta chết đối với tội lỗi và sống cho sự công chính; nhờ những vết thương của Ngài mà anh em được chữa lành”.

Gương hy sinh, chịu khổ, thuận phục ý muốn Đức Chúa Trời trong mọi hoàn cảnh, và nghĩ đến ích lợi của người khác. Như vậy, gương mẫu của Chúa Jêsus chính là nền tảng hôn nhân Cơ Đốc. Cho dù chồng và vợ có những vai trò và vị trí khác nhau trong gia đình, nhưng cả hai đều phải sống theo gương của Chúa Jêsus

Tấm gương của Chúa Jêsus được áp dụng trong gia đình như thế nào?

Như Chúa Jêsus thuận phục thẩm quyền của Đức Chúa Cha: Cả vợ và chồng phải tuân theo thẩm quyền và thứ tự trong gia đình mà Đức Chúa Trời đã thiết lập.

Như Chúa Jêsus đã yêu chúng ta: Cả vợ và chồng phải sống và cư xử với nhau bằng tình yêu.

Như Chúa Jêsus đã hy sinh vì lợi ích của chúng ta: Cả vợ và chồng phải hy sinh cho nhau, tìm kiếm ích lợi cho người phối ngẫu của mình.

Như Chúa Jêsus đã khiêm nhường, hạ mình xuống: Cả vợ và chồng phải khiêm nhường và tôn trọng nhau.

Như Chúa Jêsus đã yên lặng khi đối diện với những đau khổ và bất công: Cả vợ và chồng phải học sống cuộc đời yên lặng, tha thứ nhau.

Tại sao sống theo tấm gương Chúa Jêsus là quan trọng trong đời sống gia đình?

Vì nếu không theo khuôn mẫu này, gia đình sẽ rơi vào tình trạng ai quan trọng, ai lớn, ai có quyền trong gia đình…, và khi đó vợ chồng sẽ chỉ còn sống với nhau bằng “luật lệ” chứ không bằng tình yêu.

Cuộc sống gia đình đầy phước hạnh khi cả vợ và chồng hết lòng tìm kiếm hạnh phúc cho người phối ngẫu, nhưng hôn nhân sẽ ở trong tình trạng nguy hiểm khi hai vợ chồng sống cuộc sống ích kỷ, chỉ muốn người phối ngẫu phải đáp ứng yêu cầu và nhu cầu của mình.

Ngày nay, hôn nhân và gia đình Cơ Đốc ngày càng mong manh vì nhiều tín hữu không nhận ra nền tảng quan trọng nói trên.

Nhiều người vợ tự hào vì chồng mình lo làm ăn, không cờ bạc, nhậu nhẹt.

Nhiều người chồng cũng tự hào vì vợ xinh đẹp, đảm đang, lo chăm sóc gia đình.

NHƯNG KHÔNG AI QUAN TÂM ĐẾN TÌNH TRẠNG ĐỨC TIN CỦA NHAU.

Ưu tiên trong việc gây dựng hôn nhân không gì khác hơn là gây dựng đời sống thuộc linh của các thành viên trong gia đình để mỗi người ngày càng giống Chúa Jêsus hơn.

Lạy Chúa, tạ ơn Chúa về hôn nhân Ngài ban cho con. Xin giúp con yêu Chúa, tìm kiếm Ngài, để ngày càng được giống Chúa, và thể hiện điều đó trong hôn nhân của con. A-men! (SốngVớiThánhKinh)

Đức Chúa Jêsus đã làm PHÉP LẠ ĐẦU TIÊN tại Ca-na trong miền Ga-li-lê (Giăng 2:1-12) cho một tiệc cưới khi bắt đầu Ngài khởi hành chức vụ trên trần gian vì Ngài muốn nhân loại biết rằng: Trước khi có dân tộc, có quốc gia, có chính quyền, có đền thờ, có nhà thờ thì đã có gia đình qua việc Đức Chúa Trời thiết lập hôn nhân đầu tiên trong vườn Ê-đen và gia đình là một tổ chức quan trọng nhất trên thế giới. Vì thế, gia đình rất ảnh hưởng tốt hay xấu đến Hội Thánh hay Quốc gia.

Bài: Phan Thanh

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *