Hơn triệu người rời Giáo hội Giám lý Liên hiệp vì quyết định sai lạc

Oneway.vn – Hội đồng Giám mục của Giáo hội Giám lý Liên hiệp đã đưa ra phản hồi về một trong những cuộc “di cư” lớn nhất khỏi giáo phái trong lịch sử.  Hơn một triệu thành viên từ Hội nghị Côte d’Ivoire, có trụ sở tại Tây Phi, hồi tháng trước đã bỏ phiếu…

Read More

Chúa Jêsus tuyên bố: “Ta là đường đi, lẽ thật và sự sống”

Oneway.vn – Cụm từ “Ta là đường đi, là lẽ thật và là sự sống” là lời tuyên bố của Chúa Jêsus trong Kinh Thánh, được tìm thấy trong Phúc âm Giăng 14:6. Đây là một phần trong đoạn hội thoại giữa Chúa Jêsus với môn đồ của Ngài, đặc biệt là với Thô-ma –…

Read More

7 điều sách Gióp dạy chúng ta về tin lành trong một thế giới ‘tin dữ’

Oneway.vn – Trong thế giới sa ngã đầy đau khổ và những câu hỏi chưa được giải đáp, Sách Gióp trong Kinh Thánh cung cấp những hiểu biết sâu sắc về trải nghiệm của con người và công cuộc cứu chuộc của Đức Chúa Trời. Mặc dù câu chuyện của Gióp cho thấy sự đau…

Read More